Dział Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach Centralna jest obecnie po modernizacji, która dotyczyła głównie wymiany urządzeń do mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Centralna Sterylizacja zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z kompleksowych usług z zakresu dezynfekcji i sterylizacji:

 • narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych
 • endoskopowych wraz z osprzętem
 • bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych
 • artykułów gumowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych
 • sprzętu medycznego

Lokalizacja: budynek główny szpitala, piętro -1
Kierownik Centralnej Sterylizacji: mgr Maria Loska
e-mail: sterylizacja@gczd.katowice.pl
Telefon: 32 207 18 12, 32 207 19 76, 32 207 19 77
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku całodobowo w dni wolne i święta od godz. 7.00 do 19.00

Centralna Sterylizacja zatrudnia pracowników posiadających:

 • wieloletnie doświadczenie zawodowe
 • odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne
 • certyfikaty z licznych szkoleń.

Zakres usług:

 • sterylizacja parowa
 • sterylizacja niskotemperaturowa (plazmowa)
 • dezynfekcja sprzętu medycznego

Okres realizacji zlecenia usług zewnętrznych: do 24godzin
Materiał do dezynfekcji i sterylizacji przyjmujemy codziennie (również w soboty i dni świąteczne) w godzinach uzgodnionych z kontrahentami.

Wysoką jakość usług gwarantują:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001: 2009
 • Certyfikat Czysty Szpital
 • Kwalifikacje z zakresu TECHNOLOGII STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI + Uprawnienia Energetyczne i fachowość całego personelu
 • Organizacja pracy i wyposażenie pomieszczeń zgodne z wymaganiami prawnymi
 • Urządzenia z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, spełniającymi normy Unii Europejskiej
 • System monitorowania procesów dezynfekcji i sterylizacji zgodny z polskimi, europejskimi, międzynarodowymi standardami i normami + system elektroniczny

Centralna Sterylizacja stanowi wydzieloną, zamkniętą jednostkę usługową szpitala, gdzie wyodrębnione są trzy strefy:

 • Strefa artykułów brudnych wyposażona m.in. w:
  • dwa przelotowe automaty myjąco-dezynfekujące do mycia i dezynfekcji
  • System Centralnego dozowania, który kontroluje ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach
 • Strefa artykułów czystych wyposażona m.in. w:
  • dwa sterylizatory parowe przelotowe z własną wytwornicą pary z podłączonym zewnętrznym system komputerowym z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni
  • jeden sterylizator parowy 2 jednostkowy
  • niskotemperaturowy sterylizator plazmowy

Strefa artykułów wysterylizowanych
Układ architektoniczno-technologiczny zapewnia zachowanie odrębności stref. System wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zapewnia utrzymanie różnicy ciśnienia powietrza między strefami zgodnie z Polskimi Normami Budowlanymi.

Centralna Sterylizacja jest najnowocześniejszą jednostką usługową poprzez:

 • zapewnienie wymagań sanitarnych, fachowych i organizacyjnych
 • zastosowanie odpowiednich i najnowszych rozwiązań technologicznych oraz funkcjonalnych
 • bezpieczeństwo pracy i odpowiednie kwalifikacje personelu

Cennik usług wykonywanych w Centralnej Sterylizacji