Zaopatruje w produkty lecznicze i wyroby medyczne 16 oddziałów szpitalnych oraz poradnie i pracownie przyszpitalne. 

Czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 15.00.

Kontakt: tel.: 32 207 15 81

Kierownik Apteki:
dr n. farm. Gruchlik Arkadiusz,  Specjalista Farmacji Aptecznej

Kadra:
mgr farm. Justyna Mol
mgr farm. Jakub Knysak
st. tech. farm. Grażyna Bubik
st. tech. farm. Ewa Kicun
tech. farm. Renata Proksa
tech. farm. Paweł Kołodziejczyk
tech. farm. Anna Stanisławska
tech. farm. Bartłomiej Lech
tech. farm. Tatoj Agnieszka
tech. farm. Wilk Agnieszka
pomoc apteczna Ewa Kościółko
referent Zapart Agnieszka

Księgowość:
Renata Wierzbicka
Agnieszka Mrozik

Działalność Apteki:

  • zamawianie, przyjmowanie, ewidencjonowanie, wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych jałowych, niejałowych oraz gotowych produktów żywieniowych
  • sporządzanie leków recepturowych (receptura obejmuje proszki w dawkach pediatrycznych w ilości 3 000 – 4 000 miesięcznie)
  • zaopatrywanie pacjentów w ramach świadczenia „żywienie dojelitowe w warunkach domowych” w produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ponad 40 pacjentów)
  • udział w programach lekowych finansowanych przez NFZ, włącznie z wydawaniem produktu leczniczego dla indywidualnego pacjenta w ramach programu
  • kontrola apteczek oddziałowych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz warunków przechowywania leków i wyrobów medycznych
  • udział w racjonalizacji farmakoterapii, analizy farmakoekonomiczne
  • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
  • przygotowywanie specyfikacji przetargowych w zakresie produktów podlegających dystrybucji przez Aptekę

Wszystkie zadania realizowane są w oparciu o procedury apteczne podlegające stałej weryfikacji.

Kierownik Apteki uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu Żywieniowego, Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej.

W Aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów po III roku farmacji oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji.

Apteka sporządza leki cytostatyczne w dawkach dziennych dla pacjentów.
Pracownia Leku Cytotoksycznego dysponuje wyposażeniem na najwyższym poziomie. Została zorganizowana zgodnie z wymogami prawa z uwzględnieniem zasad GMP.
Fachowo przygotowany personel i wysokiej klasy sprzęt zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.