„Medyczek” to gazetka dla naszych małych pacjentów, ich rodziców, opiekunów i nie tylko…

Dwumiesięcznik „Medyczek” kierujemy do naszych małych pacjentów, ich rodziców i opiekunów, a także tych wszystkich, którzy zainteresowani są ofertą dziecięcego szpitala klinicznego, jakością świadczonych tu usług oraz możliwościami i potencjałem szpitala. Z informacją pragniemy również docierać do naszych pracowników, którzy swoją codzienną pracą, poświęceniem i zaangażowaniem, mimo piętrzących się problemów, pozwalają skutecznie realizować zadania stojące przed szpitalem.

medyczek-1medyczek-2medyczek-3medyczek-4medyczek-5medyczek-6medyczek-7medyczek-8medyczek-9medyczek-10medyczek-11