INFORMACJA
W sprawie skarg i wniosków przyjmują:

DYREKTOR
Marian Kreis
Poniedziałki w godz. 14.00-15.00

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Irena Wolny
Czwartki w godz. 13.00-14.00

Obsługę interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi również Organizacyjno-Dział Prawny pok. nr B0. 2 (parter)

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA
dr n. hum. Justyna Dubiel
przyjmuje osobiście w pokoju nr B1. 03 (I piętro)
we wtorki i czwartki w godz. 9:00-11:00
oraz telefonicznie pod numerem 1796

ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJWEÓDZKI NFZ
WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW
Katowice, ul. Kossutha 13
tel.  32 735 05 45

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
Bezpłatna infolinia: tel. 0 800 190 590
Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-21:00