W związku z pobytem Państwa dziecka w szpitalu informujemy, że na terenie placówki prowadzone są zajęcia edukacyjne przez nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum.

Celem szkoły szpitalnej jest umożliwienie realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów zgodnie z programami nauczania i planami nauczania szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do szpitala. Dlatego też Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą do rodziców o dostarczenie ze szkoły macierzystej fragmentów rozkładów materiału obejmujących tematy, które będą realizowane w czasie hospitalizacji dziecka. Wskazane jest, aby uczeń korzystał z własnych podręczników i zeszytów.

Jednocześnie informujemy, że realizacja tematów zgodnych z podstawą programową uzależniona jest od stanu zdrowia i samopoczucia ucznia-pacjenta. Jeśli dla Państwa dziecka w jego szkole macierzystej został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) prosimy również o dostarczenie kopii tego dokumentu. Zawarte w nim wskazówki pomogą efektywnie pracować z Państwa dzieckiem. W okresie przeprowadzenia zewnętrznego sprawdzianu dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych oraz zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego Dyrekcja szkoły organizuje na terenie szpitala dla dzieci hospitalizowanych ww. sprawdzian i egzamin zgodnie z ogólnopolskimi standardami przyjętymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.