Tłumy przyszłych rodziców zwiedzały najmłodszą porodówkę w regionie. Kilkuset przyszłych rodziców uczestniczyło w Dniu Otwartym Oddziału Położnictwa i Perinatologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Na uczestników spotkania czekały specjalnie wydzielone strefy: Strefa Położnych, Strefa Malucha, Strefa Porodów bez Bólu oraz Strefa Pierwszej Pomocy. Goście Dnia Otwartego mogli się tam dowiedzieć m in. jak przygotować się do porodu i pobytu w szpitalu, jak sporządzić planu porodu, jak kąpać, przewijać i chustować malucha oraz co zrobić w sytuacji, gdy dziecko potrzebuje pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też wykłady o porodach w wodzie i znieczuleniach okołoporodowych. Uczestnicy spotkania w towarzystwie położnych mogli też zwiedzić oddział.

Oddział Położnictwa i Perinatologii GCZD rozpoczął działalność w kwietniu 2019 r. To najmłodsza porodówka w regionie. Na nowym oddziale pacjentki rodzą w nowoczesnych i komfortowych warunkach, a gdyby była taka potrzeba, dzieci urodzone w GCZD nie wymagają transportu do innej placówki – w razie potrzeby opiekę mają zapewnioną natychmiast, na odpowiednim oddziale jednego z największych na południu Polski klinicznych szpitali pediatrycznych. Na Oddziale Położnictwa i Perinatologii GCZD możliwe są porody naturalne (w tym również wszystkie wertykalne oraz w wodzie) oraz poprzez cesarskie cięcie. Pacjentki oddziału mogą bezpłatnie skorzystać z wszystkich form znieczulenia okołoporodowego. W skład kadry oddziału wchodzi zespół anestezjologiczny, dostępny dla pacjentek przez całą dobę. Każdy dziecko urodzone w GCZD ma ustalone, w zależności od potrzeb,  indywidualny tok postępowania medycznego.