Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

 

Wybierz adresata

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Formularz Kontaktowy nie służy do rejestracji lub udzielania świadczeń zdrowotnych, prosimy nie zamieszczaj w nim żadnych dodatkowych danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjenta.

Wysyłając wiadomość za pomocą Formularza Kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź na pytanie zawarte w Formularzu Kontaktowym. Na podstawie zgody Szpital będzie przetwarzać dane, jako administrator danych osobowych w celu i do czasu udzielenia odpowiedzi. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, jednak po udzieleniu odpowiedzi Szpital będzie przetwarzał dane na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szpitala w celu ochrony przed roszczeniami nie dłużej niż 12 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@gczd.katowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.