Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Konkursy ofert

Biuletyn Informacji Publicznej GCZD

Dni Otwarte Oddziału Położnictwa i Perinatologii

Tłumy przyszłych rodziców zwiedzały najmłodszą porodówkę w regionie. Kilkuset przyszłych rodziców uczestniczyło w Dniu Otwartym Oddziału Położnictwa i Perinatologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.