Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
Bożena Pająk
e-mail: bpajak@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 31

Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Bartosz Krawczyński
e-mail: bkrawczynski@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 16 47

Sekcja Ochrony
tel. 32 207 15 20
tel. alarmowy: (32) 207 19 99

Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej
Kierownik: Beata Żołna-Kontny
e-mail: bzolna@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 11

Dział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Małgorzata Herian
e-mail: mherian@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 44

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
Kierownik: Dorota Skrzyńska
e-mail: kadry.kier@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 25

Dział Księgowo-Finansowy
Kierownik: Michał Kaczko
e-mail: mkaczko@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 03

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik: Alina Mikolasz
e-mail: amikolasz@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 28

Zaopatrzenie
e-mail: awagner@gczd.katowice.pl
mglimos@gczd.katowice.pl
bpawlak@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 97, 32 207 19 55

Dział Kontroli Finansowej i Analiz
Kierownik: Maria Szymich-Lukosek
e-mail: deb.kier@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 92

Dział Infrastruktury
Kierownik: Szega Robert
e-mail: rszega@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 14

Dział Epidemiologii i Higieny Szpitalnej
Kierownik: Mirosława Malara
e-mail: epid@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 18 77

Sekcja Transportu Wewnątrzszpitalnego
tel. 32 207 15 26

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewelina Tylec-Sojka
e-mail: etylecsojka@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 16 45

Specjalista ds. BHP
Joanna Gajda
e-mail: bhp@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 15 17

Inspektor ds. P/POŻ
Witold Banyś
e-mail: ppoz@gczd.katowice.pl
tel. 32 207 16 10

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Justyna Dubiel
e-mail: rpp@gczd.katowice.pl
tel: 32 207 17 96

Audytor Wewnętrzny
Aneta Madejska
tel: 32 207 15 80

Inspektor Ochrony Danych
Aneta Moskal-Kluska
e-mail: iodo@gczd.katowice.pl

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Aneta Wilczek
e-mail: ior@gczd.katowice.pl
tel: 501 489 125

Kapelan Szpitalny
o. Paweł Ostrzałek
tel: 662 426 042