Marian Kreis
Dyrektor
e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 15 10

Ireneusz Ryszkiel
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl
tel: 32 207 15 10

Bartosz Grzybowski
Z-ca Dyrektora ds.Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
e-mail: bgrzybowski@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 15 05

Aleksandra Gapińska
Główny Księgowy
e-mail: agapinska@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 15 02

Mirosława Woźnica
Pielęgniarka Naczelna
e-mail: mwoznica@gczd.katowice.pl
tel.: 32 207 15 16