Marian Kreis
Dyrektor
e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl
tel.: (32) 207 15 10

Irena Wolny
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
e-mail: iwolny@gczd.katowice.pl
tel: (32) 207 15 10

Bartosz Grzybowski
Z-ca Dyrektora ds.Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
e-mail: bgrzybowski@gczd.katowice.pl
tel.: (32) 207 15 05

Aleksandra Gapińska
Główna Księgowa
e-mail: agapinska@gczd.katowice.pl
tel.: (32) 207 15 04

Małgorzata Karczmarczyk
Pielęgniarka Naczelna
e-mail: mkarczmarczyk@gczd.katowice.pl
tel.: (32) 207 15 16