wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na :
wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia leczonych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej.

Pobierz pliki:

Oferty w formie pisemnej – na udostępnionych formularzach, w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych, w dniach od poniedziałku do piątku, od godz. 7.25 – 15.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (14-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-09-2018)

wynajęcie lokalu o pow. 88,90 m 2 na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcia lokalu o powierzchni 88,90 m 2, znajdującego się w segmencie K-9 na poziomie „0” Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej, na okres 72 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 13.08.2018 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert w dniu 13.08.2018 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Administracji (03-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (03-08-2018)

najem urządzeń drukujących / kopiujących

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

najem urządzeń drukujących / kopiujących.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 20.07.2018 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert w dniu 20.07.2018 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Informatyki (16-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-07-2018)

wynajęcia pomieszczeń na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do skłądania ofert w sprawie:

wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2  na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem  na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa  i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową – na okres 24 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w SWP.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 23.07.2018 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert w dniu 23.07.2018 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (16-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-07-2018)

wynajęcie lokalu o powierzchni 432,7 m2 z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do skłądania ofert w sprawie:

wynajęcie lokalu o powierzchni 432,7 m2, znajdującego się w segmencie K-9 i K-11, na poziomie „-1” Szpitala, z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych na okres 35 miesięcy tj. od dnia 01.08.2018r. do dnia 30.06.2021r..

WAŻNE!
Organizator wprowadził zmiany do SWP oraz do wzoru Umowy najmu – załącznik nr5 do SWP.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 18.07.2018 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert w dniu 18.07.2018 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (04-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (04-07-2018)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich i ratownictwa medycznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na :
wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich i ratownictwa medycznego.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 27.06.2018 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (13-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-06-2018)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na :
wykonywanie świadczeń zdrowotnych lekarskich.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 28.06.2018 r. do godz. 12.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (13-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-06-2018)

Administrowanie serwerami, macierzami, bazą danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na :
Administrowanie serwerami, macierzami, bazą danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 18.04.2018 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Infrastruktury (09-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-04-2018)

wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej oraz dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na :
wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej oraz dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych w związku z projektem „Podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 09.04.2018 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Infrastruktury (29-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (29-03-2018)

najem 1m2 powierzchni użytkowej znajdującej się przy wejściu głównym siedziby Organizatora

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich. 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 28.03.2018 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (22-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (22-03-2018)

najem 1m2 powierzchni użytkowej znajdującej się przy wejściu głównym siedziby Organizatora

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie najmu 1m2 powierzchni użytkowej znajdującej się przy wejściu głównym siedziby Organizatora z przeznaczeniem na ustawienie stanowiska do sprzedaży obwarzanków i innych produktów, które stanowią własność Najemcy, na okres 36 miesięcy. 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 12.03.2018 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (02-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (02-03-2018)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich obejmujących pełnienie funkcji z-cy Pielęgniarki Oddziałowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich obejmujących pełnienie funkcji z-cy Pielęgniarki Oddziałowej. 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.02.2018 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (21-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (21-02-2018)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich. 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 23.02.2018 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (12-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (12-02-2018)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych psychologicznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych psychologicznych. 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 29.01.2018 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (29-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (29-01-2018)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 29.01.2018 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (22-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (22-01-2018)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 11.01.2018 do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (03-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (03-01-2018)

wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży kanapek, przekąsek, napojów gorących oraz napojów zimnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny  i zaprasza do składania ofert  w sprawie:

wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży, kanapek, przekąsek,  napojów gorących oraz napojów zimnych obejmujących stanowiska nr 1 i 2 o łącznej powierzchni 2m2 znajdujące się na poziomie – 1 SOR, na okres 36 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 04.01.2018 do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (22-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (22-12-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.12.2017 do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (08-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-12-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich .

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.12.2017 do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (08-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-12-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistów .

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.12.2017 do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (08-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-12-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego .

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.12.2017 do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (04-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (04-12-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza III konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 20.11.2017 do godz. 11.00.

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (08-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-11-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych innych niż diagnostyka laboratoryjna

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza III konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych innych niż diagnostyka laboratoryjna.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 20.11.2017 do godz. 11.00.

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (08-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-11-2017)

Dostaw materiałów biurowych, papieru ksero oraz pozostałych materiałów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert  i zaprasza do składania ofert w zakresie realizacji:

Dostaw materiałów biurowych, papieru ksero oraz pozostałych materiałów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 16.11.2017 do godz. 09.30.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (06-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (06-11-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego i zaprasza do składania ofert.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 27.10.2017 do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (23-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (23-10-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych świadczenie usług lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych świadczenie usług lekarskich i zaprasza do składania ofert.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 27.10.2017 do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (23-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (23-10-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych innych niż diagnostyka laboratoryjna

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych innych niż diagnostyka laboratoryjna.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.10.2017 do godz. 11.00.

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (09-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (09-10-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza II konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 13.10.2017 do godz. 11.00.

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (28-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (287-09-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 03.10.2017 do godz. 11.00.

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (15-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (15-09-2017)

wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek.

1.obejmujących stanowiska nr 6,7,8,9, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy,

2. obejmujących stanowiska 14,15, o łącznej powierzchni 2m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy,

3. obejmujących stanowiska 1,2,3,4, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 20.09.2017 do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (13-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-09-2017)

wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2  na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem  na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa  i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową – na okres 10 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w SWP.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.09.2017 do godz. 08.00.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (11-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (11-98-2017)

wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek.

1.obejmujących stanowiska nr 6,7,8,9, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy,

2. obejmujących stanowiska 14,15, o łącznej powierzchni 2m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy,

3. obejmujących stanowiska 1,2,3,4, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 18.09.2017 do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (08-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-98-2017)

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 05.09.2017 do godz. 11.00.

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (21-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-08-2017)

najem 1 m2 powierzchni użytkowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu 1 m2 powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 12 A na poziomie „0” Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży gotowych lodów na okres 36-miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 28.07.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (8-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (18-07-2017)

najem 1 m2 powierzchni użytkowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu 1 m2 powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 5 na poziomie:”0″ Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu typu bujak na okres 36-miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.07.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (14-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-07-2017)

najem 1 m2 powierzchni użytkowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu 1 m2 powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 10 na poziomie:”0″ Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży zabawek na okres 36-miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 24.07.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (13-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-07-2017)

dostawa implantów ortopedycznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na dostawę implantów ortopedycznych.

Pobierz pliki:

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. godz. 12.00

wytworzył: Kierownik Apteki Szpitalnej (03-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (03-07-2017)

usługi radiologiczne dla techników elektroradiologii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – usługi radiologiczne dla techników elektroradiologii .

Pobierz pliki:

Oferty w formie pisemnej – na udostępnionych formularzach, w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Kancelaria (pok. nr 1) w terminie do 27.06.2017 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (20-06-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (26-06-2017)

usługi lekarskie na Oddziale Neurochirurgii i na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na świadczenia medyczne – usługi lekarskie na Oddziale Neurochirurgii i na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

Pobierz pliki:

Oferty w formie pisemnej – na udostępnionych formularzach, w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Kancelaria (pok. nr 1) w terminie do 27.06.2017 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (20-06-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (26-06-2017)

Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej oraz dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej oraz dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych w związku z tworzeniem Centrum Urazowego dla Dzieci.

Termin składania ofert: 08.05.2017 r. godz. 10.00
Termin wizji lokalnej: 28.04.2017 r. godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury (26-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (26-04-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich i zaprasza do składania ofert.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.04.2017 do godz. 14.00.

wytworzył: Dział Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (21-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-04-2017)

wynajem lokalu o powierzchni 171,12 m2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcie lokalu o powierzchni 171,12 m2 znajdującego się w segmencie K-5 poziom „0” Szpitala wraz z lokalem przeznaczonym na pomieszczenie magazynowe o powierzchni 23,36 m2  znajdującego się na poziomie „-1” Szpitala, oba z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej polegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni.  Łączna powierzchnia najmu to 194,48 m2 , na okres 72 – miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.05.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (18-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (18-04-2017)

dostawa i montaż rolet okiennych tekstylnych w GCZD

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż rolet okiennych tekstylnych w GCZD.

Pobierz pliki:

Termin składania ofert: 14.04.2017 r. godz. 10.00
Termin wizji lokalnej: 10.04.2017 r. godz. 12.00

wytworzył: Dział Infrastruktury (05-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2017)

najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,27m2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,27m2 mieszczącego się w segmencie K-2 poziom „0” Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych na okres 36 – miesięcy

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 11.04.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (31-03-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (31-03-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych lekarskich i zaprasza do składania ofert.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 30.03.2017 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (22-03-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (22-03-2017)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych lekarskich i zaprasza do składania ofert.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 17.03.2017 r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (09-03-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (09-03-2017)

Dostawa i montaż urządzenia do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

Dostawę i montaż urządzenia do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej działającego na zasadzie elektrolizy oraz filtracji substancji nierozpuszczalnych, beż użycia środków chemicznych.

Pobierz pliki:

Termin składania ofert: 24.02.2017 r. godz. 10:00
Termin wizji lokalnej: 21.02.2017 r. godz. 10:00

wytworzył: Dział Infrastruktury (17-02-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (17-02-2017)

wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcie  1 m2 powierzchni użytkowej Szpitala, znajdującej się na poziomie „0”,oznaczonej jako stanowisko nr 3, z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu, na okres 36- miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 24.02.2017r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (13-02-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-02-2017)

Wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich, angiografu i tomografu komputerowego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich, angiografu i tomografu komputerowego.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 20.02.2017r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Infrastruktury (07-02-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (07-02-2017)

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  na wykonanie usługi:

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla acjentów Oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II .

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 02.02.2017 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert dnia 02.02.2017 o godz. 12:15.

wytworzył: Apteka szpitalna (25-01-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (25-01-2017)

świadczenie usług telekomunikacyjnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz usług faksowych.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 31.01.2017 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (24-01-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (24-01-2017)

najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 122,50 m2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 122,50 m² mieszczącego się w segmencie K-8 poziom „0” Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na okres 72 – miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 23.12.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (16-12-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (16-12-2016)

najem 1 m2 powierzchni użytkowej Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży kanapek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie najmu 1 m2 powierzchni użytkowej Szpitala, znajdującej się na poziomie „0” oznaczone jako stanowisko nr 4, z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży kanapek, na okres 36-miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.12.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (09-12-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (09-12-2016)

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru konkursowego POIiS 2014-2020 Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pod nazwą: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru konkursowego POIiS 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie). Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej oraz świadczenie pomocy technicznej.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 01.12.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (22-11-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (22-11-2016)

najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 122,50 m2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 122,50 m² mieszczącego się w segmencie K-8 poziom „0” Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na okres 72 – miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 30.11.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (18-11-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (18-11-2016)

Udrożnienie kanalizacji deszczowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs i zaprasza do skłądania ofert na wykonanie usługi pod nazwą: „Udrożnienie kanalizacji deszczowej w SPSK NR 6 ŚUM GCZD im. Jana Pawła II”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 23.11.2016 r. do godz. 10.00.

Termin wizji lokalnej wyznaczono na 07.11.2016 o godz. 10:00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (03-11-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (03-11-2016)

wykonanie na wymiar mebli biurowych, żaluzji okiennych (rolet) wraz z dostawą i montażem

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert w sprawie:

Usługa na wykonanie na wymiar mebli biurowych, żaluzji okiennych (rolet) wraz z dostawą i montażem, oraz dostawę krzeseł biurowych do pomieszczeń biurowych Działu Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 29.09.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (13-09-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (13-09-2016)

wynajęcia pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcia pomieszczenia z przeznaczeniem  na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową – na okres 10 miesięcy tj. lokalu o powierzchni użytkowej 23,05 m2 wraz z odrębną toaletą o powierzchni 5,20 m2, zlokalizowanego w segmencie K-1, na poziomie „0” Szpitala. Łączna powierzchnia najmu to 28,25 m2.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 08.09.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (30-08-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (30-08-2016)

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru pozakonkursowego POIiS 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1.4

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:
Przedmiotem postępowania przetargowego jest Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru pozakonkursowego POIiS 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego 4. Utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) oraz świadczenie  pomocy technicznej.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 24.08.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (16-08-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (16-08-2016)

Instalacja systemu kolejkowego w rejestracjach Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:
Instalacja systemu kolejkowego w rejestracjach Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 11.08.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Infrastruktury (01-08-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (01-08-2016)

najem 7 m2 powierzchni dachu budynku z przeznaczeniem na umieszczenie stacji radiolinii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie: najem 7 m2 powierzchni dachu budynku z przeznaczeniem na umieszczenie stacji radiolinii, na okres do 30 września 2016 r.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.07.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (11-07-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (11-07-2016)

wynajem 1m² powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży napojów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie: wynajmu  1m² powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 12 na poziomie „0” z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych na okres 36- miesięcy

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 18.07.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (08-07-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (08-07-2016)

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy modernizacji serwerowni oraz części sieci informatycznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy modernizacji serwerowni oraz części sieci informatycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.

Pobierz pliki

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.07.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (05-07-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (05-07-2016)

Opracowania dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie: Opracowania dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej w budynku Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 05.07.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (23-06-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (23-06-2016)

wynajem 7 m2 powierzchni dachu Szpitala z przeznaczeniem na umieszczenie stacji radiolinii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs na  wynajęcie 7 m2 powierzchni dachu Szpitala z przeznaczeniem na umieszczenie stacji radiolinii, na okres 36- miesięcy.

Pobierz pliki:

Oferty należy składać do 27.06.2016 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (17-06-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (17-06-2016)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Pobierz pliki:

Oferty w formie pisemnej – na udostępnionych formularzach, w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Kancelaria (pok. Nr 1) lub drogą pocztową w terminie do 20.05.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (09-05-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (09-05-2016)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług pielęgniarskich.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.04.2016r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (18-04-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (18-04-2016)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.04.2016r. do godz. 14.00.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (18-04-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (18-04-2016)

najmu lokalu użytkowego o powierzchni 26.73 m2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego o powierzchni 26.73 m2 znajdującego się w holu Szpitala – segment K-7 na poziomie „0” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, polegającej na sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych i ortopedycznych, odzieży i obuwia medycznego oraz artykułów dziecięcych na okres 36 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 25.04.2016r. do godz. 09.30

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (15-04-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (15-04-2016)

wykonywanie świadczeń zdrowotnychi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Pobierz pliki:

Oferty w formie pisemnej – na udostępnionych formularzach, w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Kancelaria (pok. Nr 1) w terminie do 28.04.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (14-04-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (14-04-2016)

ustawienie bankomatu na okres 36- miesięcy

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs na najem  1m² powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 2 na poziomie „0”  z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu na okres 36- miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 29.03.2016r. do godz. 09.30

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (16-03-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (16-03-2016)

opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu inwestycyjnego

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu inwestycyjnego
pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach etap II”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 03.03.2016r. do godz. 10.00

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (26-02-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (26-02-2016)

opracowania studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu inwestycyjnego

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie opracowania studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu inwestycyjnego pn.:
„Podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez rozbudowę
i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach”.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnai 19.02.2016 (pdf)
Złożenie ofert powinno nastąpić do 18.02.2016r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (12-02-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (12-02-2016)

Konkurs Ofert Na Dostawę Rękawic Diagnostycznych

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza Konkursie Ofert Na Dostawę Rękawic Diagnostycznych.

Pobierz pliki:

Ofertę w formie elektronicznej, na udostępnionej specyfikacji asortymentowo-cenowej, należy składać do dnia 05.02.2016 r. do godz. 9.00 poprzez pocztę elektroniczną na adres email: apteka.kier@gczd.katowice.pl

wytworzył: Kierownik Apteki Szpitalnej (01-02-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (01-02-2016)

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Pobierz pliki:

Oferty w formie pisemnej – na udostępnionych formularzach, w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Kancelaria (pok. Nr 1) w terminie do 10.02.2016 r. do godz. 09.00

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (21-01-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (21-01-2016)

najmu lokalu użytkowego o powierzchni 8,50 m2

OGŁOSZENIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłosza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego o powierzchni 8,50 m2, segment K-11 na poziomie „0” z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego punktu/pracowni dopasowania aparatów słuchowych na okres 36-miesięcy.

Termin składania ofert:
do dnia 28.01.2016 do godz. 09.30

Termin otwarcia ofert:
dnia 28.01.2016 do godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy GCZD (18-01-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (18-01-2016)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Termin składania ofert:
13.11.2015 roku do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert:
16.11.2015 roku godz. 11.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (30-10-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (30-10-2015)

Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w GCZD

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania usługi:

Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II – zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz przepisami prawa

Miejsce i termin składania ofert i rozstrzygnięcia przetargu:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 22.10.2015 r. do godz. 08.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul.Medyków 16 w dniu 22.10.2015 r. o godz. 09.00.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Pobierz pliki:

wytworzył: Audytor Wewnętrzny GCZD (14-10-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (14-10-2015)

dot. wynajęcia pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

dot. wynajęcia pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej  na okres 36 – miesięcy:

1.  Lokalu o powierzchni 26,73 m² w holu Szpitala, segment K-7 na poziomie „0” – z przeznaczeniem na sprzedaż odzieży dziecięcej, galanterii damskiej, zabawek, artykułów papierniczych.

2.       Lokalu o powierzchni 10,64 m² w holu Szpitala, segment K-7 na poziomie „0” – z przeznaczeniem na  sprzedaż detaliczną artykułów kosmetycznych, higienicznych  oraz  artykułów toaletowych.)

Termin składania ofert:
27.10.2015 roku do godz. 09.30

Termin otwarcia ofert:
27.10.2015 roku do godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracyjno- Gospodarczy GCZD (13-10-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (13-10-2015)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Termin składania ofert:
22.10-.2015 roku do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert:
23.10.2015 roku do godz. 9.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej (12-10-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (12-10-2015)

najem lokalu użytkowego o powierzchni 171, 12 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najem lokalu użytkowego o powierzchni 171, 12 m² znajdującego się w segmencie K-5 poziom „0” Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji/kawiarni wraz z lokalem przeznaczonym na pomieszczenie magazynowe o powierzchni 23,36 m² znajdujące się na poziomie „-1” Szpitala. Łączna powierzchnia najmu to 194,48 m² na okres 72-miesięcy.

Termin składania ofert:
14.10.2015 roku do godz. 09.30

Termin otwarcia ofert:
14.10.2015 roku do godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracyjno- Gospodarczy GCZD (02-10-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (02-10-2015)

wynajęcia pomieszczenia na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej na okres 10 miesięcy

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs na wynajęcie pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej na okres 36 miesięcy:

Lokal o powierzchni 26,73 m² w holu Szpitala, segment K-7 na poziomie „0” – z przeznaczeniem na sprzedaż odzieży dziecięcej, galanterii damskiej, zabawek, artykułów papierniczych.
Lokal o powierzchni 10,64 m² w holu Szpitala, segment K-7 na poziomie „0” – z przeznaczeniem na sprzedaż detaliczną artykułów kosmetycznych, higienicznych oraz artykułów toaletowych.

Termin składania ofert:
29.09.2015 roku do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:
29.09.2015 roku do godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracyjno- Gospodarczy GCZD (16-09-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (16-09-2015)

wynajęcia pomieszczenia na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej na okres 10 miesięcy

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia pomieszczenia na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej na okres 10 miesięcy tj. lokalu o powierzchni użytkowej 23,05 m² wraz z odrębną toaletą o powierzchni 5,20 m², zlokalizowanego w segmencie K-1 na poziomie Szpitala. Łączna powierzchnia najmu to 28,25 m².
Termin składania ofert:
31.08.2015 roku do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:
31.08.2015 roku do godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracyjno- Gospodarczy GCZD (19-08-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (19-08-2015)

konkurs na wynajęcie powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek

OGŁOSZENIE o konkursie ofert
Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs na wynajęcie powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek na okres 24 miesięcy:

obejmujących stanowiska nr 6,8,9, o łącznej powierzchni 3 m², położone w holu na parterze budynku Szpitala,
obejmujących stanowiska nr 14,15, o łącznej powierzchni 2 m², położone w holu na parterze budynku Szpitala,
w holu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, poziom „-1”, o łącznej powierzchni 3 m², w miejscu wskazanym przez Organizatora
Termin składania ofert: 24.08.2015 roku do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 24.08.2015 roku do godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracyjno- Gospodarczy GCZD (12-08-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (12-08-2015)

konkurs na najem lokalu użytkowego o powierzchni 171, 12 m²

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego o powierzchni 171, 12 m² znajdującego się w segmencie K-5 poziom „0” Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji/kawiarni wraz z lokalem przeznaczonym na pomieszczenie magazynowe o powierzchni 23,36 m² znajdujące się na poziomie „-1” Szpitala. Łączna powierzchnia najmu to 194,48 m² na okres 36-miesięcy

Termin składania ofert: 02.09.2015 roku do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 02.09.2015 roku do godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracyjno- Gospodarczy GCZD (12-08-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (12-08-2015)

Dostawa kołder, poduszek, kocy, bielizny, pościeli jednorazowej, łóżek polowych, pokrowców foliowych

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert na dostawę kołder,poduszek, kocy, bielizny,pościeli jednorazowej,łóżek polowych, pokrowców foliowych.

Termin składania ofert:
19.12.2014 roku do godz. 12.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zaopatrzenia GCZD (05-12-2014)
wprowadził: Piotr Lipski (05-12-2014)

Dostawy pościeli, bielizny, materiałów medycznych, łóżek polowych

Ogłoszenie o konkursie ofert

 Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na dostawy pościeli, bielizny, materiałów medycznych, łóżek polowych.

Termin składania ofert:
05.11.2014 roku do godz. 12.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zaopatrzenia GCZD (22-10-2014)
wprowadził: Piotr Lipski (22-10-2014)

Świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia

Ogłoszenie o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenie  usług medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia leczonych w Zespole Poradni Specjalistycznych oraz Oddziałach: Neurochirurgii, Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Pediatrii, Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Rehabilitacji Neurologicznej, Nefrologii, Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, Gastroenterołogii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii i Urologii, Laryngologii, Kardiochirurgii Dziecięcej, Kardiologii Dziecięcej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ZDOiRZ.

Termin składania ofert:
25.06.2014 roku do godz. 14.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracji GCZD (10-06-2014)
wprowadził: Piotr Lipski (10-06-2014)

Dostawa baterii, akumulatorów i ładowarki

Ogłoszenie o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na dostawę baterii, akumulatorów i ładowarki.

Termin składania ofert:
18.04.2014 roku do godz. 13.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zaopatrzenia GCZD (09-04-2014)
wprowadził: Piotr Lipski (09-04-2014)

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Ogłoszenie o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (0-32) 207 18 00, fax (0-32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Termin składania ofert 29.01.2014 do godz. 13.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Metodyczno-Organizacyjny GCZD (20-01-2014)
wprowadził: Piotr Lipski (20-01-2014)