Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach od dnia 11.12.2013 roku wznowiło przyjmowanie śmigłowców sanitarnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Lądowisko dla śmigłowców sanitarnych przy GCZD w Katowicach powstało w celu zapewnienia prawidłowej obsługi śmigłowców sanitarnych, transportujących pacjentów w stanie zagrożenia życia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lądowisko zostało wpisane z dniem 6 listopada 2013 roku (pod numerem 245) do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Inwestycja w całości została sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Katowice. Lokalizacja lądowiska na działce szpitala zapewnia krótki czas transportu pacjentów między śmigłowcem a SOR. Zrealizowanie inwestycji stanowiło niezbędny warunek finansowania wykonywanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym świadczeń medycznych, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Budowa lądowiska wymagała wykonania pola wzlotów i strefy przyziemienia z odpowiednim oświetleniem nawigacyjnym oraz drogi dojazdowej. Jednocześnie należało zapewnić bezpieczną przestrzeń w powietrzu poprzez likwidację przeszkód lotniczych i ich odpowiednie oznaczenie.

Lądowisko zostało wybudowane i wyposażone w niezbędną infrastrukturę zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i lotniczym oraz obowiązującymi normami. Przeznaczone jest do lądowań i startów śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zrealizowana inwestycja spełnia podstawowe wymagania i obejmuje:

  • pole wzlotów o wymiarach 25×25 m
  • powierzchnie przyziemienia i wzlotów o wymiarach 15×15 m
  • drogę dojazdową o szerokości minimum 4 m – krawędziowe oświetlenia pola wzlotów
  • światła głównego kierunku podejścia
  • oświetlenie reflektorowe pola wzlotów
  • wskaźnik wiatru – oświetlony
  • wskaźnik ścieżki schodzenia APAPI
  • latarnię lotniskową zlokalizowaną na najwyższym budynku Szpitala
  • odwodnienie, kanalizację deszczową
  • ogrodzenie