Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)

Plan postępowań o udzielanie zamowień na rok 2019 (pdf)

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej - Angiografii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/37/19) na:

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej – Angiografii.

IP: 912943fa-fa7b-4d2f-bc51-05137738787c

Termin składania ofert: 19.06.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.06.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (16-05-2019)

Dostawy środków dezynfekcyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/32/19) na:

Dostawy środków dezynfekcyjnych .

Termin składania ofert: 27.05.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.05.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-05-2019)

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania ogólnego moczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/39/19) na:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania ogólnego moczu .

IP: 5f5223e5-de50-4963-a2e1-d56d793de265 

Termin składania ofert: 24.06.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 24.06.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-05-2019)

dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/21/19) na:

dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych.

Termin składania ofert: 28.05.2019, do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 28.05.2019, o godz. 12:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-05-2019)

dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/13/19) na:

dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii.

Termin składania ofert: 28.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 28.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-05-2019)

dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/38/19) na:

dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 30.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 30.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (08-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (08-05-2019)

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (II)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/35/19) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (II).

Termin składania ofert: 23.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 23.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (08-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (08-05-2019)

Zakup sprzętu medycznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/40/19) na:

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (II).

Termin składania ofert: 10.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 10.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (29-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (29-04-2019)

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/36/19) na:

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii .

Termin składania ofert: 06.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 06.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (10-04-2019)

wprowadził: Piotr Lipski (10-04-2019)

Dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/34/19) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego .

IP: e0c74a5f-bbba-4eb4-a711-3f6fb12f5546 

Termin składania ofert: 07.06.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 07.06.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2019)

Dostawy produktów żywieniowych wraz ze sprzętem służącym do podawania tych diet pacjentom

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/28/19) na:

Dostawy produktów żywieniowych wraz ze sprzętem służącym do podawania tych diet pacjentom.

IP: 7ccfaa72-08da-4e00-8f85-5098e9d4b452 

Termin składania ofert: 17.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 17.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

 

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (03-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (03-04-2019)

Dostawy implantów do chirurgii szczękowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/23/19) na:

Dostawy implantów do chirurgii szczękowej.

Termin składania ofert: 12.04.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 12.04.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (06-03-2019)

dostawy produktów leczniczych

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/18/19) na:

dostawy produktów leczniczych.

IP: 7073c66a-99cd-4112-88f4-176d832357a0 

Termin składania ofert: 10.04.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 10.04.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (27-02-2019)

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/16/19) na:

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Termin składania ofert: 15.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 15.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (19-02-2019)

Dostawy pomp insulinowych dla dzieci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/8/19) na:

Dostawy pomp insulinowych dla dzieci .

IP: befd4419-dd19-4809-96e3-bfd56139119b 

Termin składania ofert: 15.04.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 15.04.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-02-2019)

Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/10/19) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne .

Termin składania ofert: 08.03.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.03.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (06-02-2019)

dostawy sprzętu jałowego do perfuzji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/9/19) na:

dostawy sprzętu jałowego do perfuzji.

Termin składania ofert: 25.02.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.02.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (31-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (31-01-2019)

Usługa ubezpieczenia GCZD

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa ubezpieczenia Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert: 05.12.2018, do godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracji (30-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (30-10-2018)

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/51/18) na:

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego.

Termin składania ofert: 16.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 16.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (24-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (24-07-2018)