Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 (pdf)

Budowa systemu poczty pneumatycznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro (postępowanie nr PN/47/17) na:

Budowa systemu poczty pneumatycznej na odcinku Szpitalny Oddział Ratunkowy – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w SPSK nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka  im. Jana Pawła II w Katowicach

Termin składania ofert: 02.10.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 02.10.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (15-09-2017)

Dostawy wyrobów medycznych niejałowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/50/17) na:

Dostawy wyrobów medycznych niejałowych

Termin składania ofert: 30.10.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.10.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-09-2017)

dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/48/17) na:

dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert: 16.10.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 16.10.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (05-09-2017)

dostawa pojazdu bazowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia pomiżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/46/17) na:

dostawę pojazdu bazowego – przeznaczonego do adaptacji na ambulans sanitarny typu C wg PN-EN 1789+A1 i umożliwiającego wyposażenie w sprzęt medyczny przeznaczony do transportu noworodków (ambulans typu „N”) wraz z wykonaniem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny typu C wg PN-EN 1789+A1 i wyposażenie w sprzęt medyczny umożliwiający transport noworodków (ambulans typu „N”) dla SPSK nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

Termin składania ofert: 13.09.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 13.09.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (01-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (01-09-2017)

Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia pwyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/44/17) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne

Termin składania ofert: 04.10.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (21-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-08-2017)

zakup sprzętu jałowego do perfuzji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/45/17) na:

zakup sprzętu jałowego do perfuzji

Termin składania ofert: 09.10.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 09.10.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (18-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (18-08-2017)

Dostawa wraz z montażem kasetonów gazowo - elektrycznych oraz mostów medycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/41/17) na:

Dostawa wraz z montażem kasetonów gazowo – elektrycznych oraz mostów medycznych dla SPSK nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Termin składania ofert: 25.08.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.08.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (11-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (11-08-2017)

Dostawy sprzętu na potrzeby GCZD

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/43/17) na:

Dostawy sprzętu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16; 40-752 Katowice

Termin składania ofert: 23.08.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.08.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (11-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (11-08-2017)

dostawy pomp insulinowych dla dzieci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/40/17) na:

dostawy pomp insulinowych dla dzieci

Termin składania ofert: 14.09.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.09.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (17-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (17-07-2017)

Dzierżawę butli wraz z dostawą gazów medycznych i technicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/34/17) na:

Dzierżawę butli wraz z dostawą gazów medycznych i technicznych oraz dostawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli, reduktorów oraz urządzeń do podaży tlenku azotu na okres 36 miesięcy

Termin składania ofert: 29.08.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 29.08.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych GCZD (17-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (17-07-2017)

Dostawy materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego wraz z dzierżawą urządzenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/39/17) na:

Dostawy materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego wraz z dzierżawą urządzenia

Termin składania ofert: 30.08.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.08.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych GCZD (07-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (07-07-2017)

dostawy materiałów medycznych - środki opatrunkowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/37/17) na:

dostawy materiałów medycznych – środki opatrunkowe

Termin składania ofert: 18.07.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 18.07.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych GCZD (29-06-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (29-06-2017)

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/26/17) na:

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego

Termin składania ofert: 18.08.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 18.08.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (08-06-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-06-2017)

Sprzedaż sprężarek śrubowych Mahle MSK G15/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Sprzedaż sprężarek śrubowych Mahle MSK G15/10

Termin składania ofert: 14.06.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.06.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (29-05-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (29-05-2017)

dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/24/17) na:

dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

Termin składania ofert: 06.07.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 06.07.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych GCZD (12-05-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (12-05-2017)

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/28/17) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach utworzenia Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Termin składania ofert: 19.07.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 19.07.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych GCZD (08-05-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-05-2017)

sprzedaż kompletu używanych opon zimowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert w sprawie:

sprzedaż kompletu używanych opon zimowych FULDA CONVEO TRANS 225/75R16C 121/120M

Termin składania ofert: 08.05.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.05.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (20-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (20-04-2017)

sprzedaż środków trwałych - analizatory parametrów krytycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert w sprawie:

sprzedaż środków trwałych – analizatory parametrów krytycznych

Termin składania ofert: 19.06.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.06.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (19-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (19-04-2017)

dostawy produktów leczniczych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/19/17) na:

dostawy produktów leczniczych

Termin składania ofert: 05.06.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych GCZD (11-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (11-04-2017)