Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)

dostawy środków opatrunkowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/49/18) na:

dostawy środków opatrunkowych.

Termin składania ofert: 24.07.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 24.07.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (03-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (03-07-2018)

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (II)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/46/18) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (II).

Termin składania ofert: 31.07.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 31.07.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (19-06-2018)

dostawy produktów żywieniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/48/18) na:

dostawy produktów żywieniowych.

Termin składania ofert: 04.07.2018, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 04.07.2018, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (18-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (18-06-2018)

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (I)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/31/18) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (I).

Termin składania ofert: 20.08.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 20.08.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (15-06-2018)

Dostawy odczynników dla Pracowni Analityki Ogólnej, Wad Metabolicznych i Mikrobiologii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/47/18) na:

Dostawy odczynników dla Pracowni Analityki Ogólnej, Wad Metabolicznych i Mikrobiologii. 

Termin składania ofert: 23.07.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 23.07.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-06-2018)

dostawy implantów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/43/18) na:

na dostawy implantów. 

Termin składania ofert: 22.06.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 22.06.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (12-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (12-06-2018)

dostawy napędów chirurgicznych wraz z frezami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/45/18) na:

na dostawy napędów chirurgicznych wraz z frezami. 

Termin składania ofert: 04.07.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 04.07.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (11-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (11-06-2018)

dostawy pomp insulinowych dla dzieci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/39/18) na:

na dostawy pomp insulinowych dla dzieci. 

Termin składania ofert: 16.07.2018, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.07.2018, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (05-06-2018)

dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/33/18) na:

dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii. 

Termin składania ofert: 28.06.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (21-05-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (21-05-2018)

dostawy protez naczyniowych i substytutów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/42/18) na:

dostawy protez naczyniowych i substytutów. 

Termin składania ofert: 04.06.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 04.06.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (10-05-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (10-05-2018)

Dostawy wyrobów jałowych do zabiegów neurochirurgicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/38/18) na:

Dostawy wyrobów jałowych do zabiegów neurochirurgicznych dla SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II

Termin składania ofert: 23.05.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 23.05.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (30-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (30-04-2018)

Dostawa, instalacja, uruchomienie videogastroskopu, videokolonoskopu oraz myjni endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/26/18) na:

Dostawa, instalacja, uruchomienie videogastroskopu, videokolonoskopu oraz myjni endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej.

Termin składania ofert: 05.07.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 05.07.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (20-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (20-04-2018)

modernizację infrastruktury ICT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/30/18) na:

modernizację infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni endoskopii dla dzieci.

Termin składania ofert: 05.06.2018, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 05.06.2018, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (19-04-2018)

Dostawa, instalacja, uruchomienia aparatu RTG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/11/18) na:

Dostawa, instalacja, uruchomienia aparatu RTG typu telekomando, aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym oraz tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawą, wdrożeniem i integracją systemu PACS.

Termin składania ofert: 21.06.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 21.06.2018, o godz. 10:00

Termin wizji lokalnej: 04.06.2018, godz. 08:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (18-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (18-04-2018)

dostawy leków stosowanych w programach lekowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/29/18) na:

dostawy leków stosowanych w programach lekowych.

Termin składania ofert: 01.06.2018, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 01.06.2018, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-04-2018)

dostawy leków stosowanych w chemioterapii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/28/18) na:

dostawy leków stosowanych w chemioterapii.

Termin składania ofert: 01.06.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 01.06.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-04-2018)

dostawy produktów leczniczych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/25/18) na:

dostawy produktów leczniczych.

Termin składania ofert: 29.05.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 29.05.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2018)

Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/20/18) na:

Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 07.05.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 07.05.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (23-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (23-03-2018)