Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)

Plan postępowań o udzielanie zamowień na rok 2019 (pdf)

dostawy smoczków jednorazowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/30/19) na:

dostawy smoczków jednorazowych.

Termin składania ofert: 25.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (13-03-2019)

Dostawy implantów do chirurgii szczękowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/23/19) na:

Dostawy implantów do chirurgii szczękowej.

Termin składania ofert: 29.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 29.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (06-03-2019)

dostawy stymulatorów nerwu błędnego wraz z osprzętem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/27/19) na:

dostawy stymulatorów nerwu błędnego wraz z osprzętem.

Termin składania ofert: 14.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 14.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (04-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (04-03-2019)

dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/22/19) na:

dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń.

Termin składania ofert: 18.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 18.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (01-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (01-03-2019)

dostawy produktów leczniczych

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/18/19) na:

dostawy produktów leczniczych.

IP: 7073c66a-99cd-4112-88f4-176d832357a0 

Termin składania ofert: 03.04.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 03.04.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (27-02-2019)

dostawy odczynników do dzierżawionych analizatorów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/26/19) na:

dostawy odczynników do dzierżawionych analizatorów.

Termin składania ofert: 18.03.2019, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 18.03.2019, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (25-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (25-02-2019)

dostawy odczynników do dzierżawionych gazometrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/25/19) na:

dostawy odczynników do dzierżawionych gazometrów.

Termin składania ofert: 05.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 05.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (25-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (25-02-2019)

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/24/19) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej I.

Termin składania ofert: 07.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 07.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (19-02-2019)

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/16/19) na:

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Termin składania ofert: 15.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 15.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (19-02-2019)

Dostawy pomp insulinowych dla dzieci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/8/19) na:

Dostawy pomp insulinowych dla dzieci .

IP: befd4419-dd19-4809-96e3-bfd56139119b 

Termin składania ofert: 01.04.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.04.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-02-2019)

dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/12/19) na:

dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń.

Termin składania ofert: 01.03.2019, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 01.03.2019, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (13-02-2019)

Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/15/19) na:

Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych.

Termin składania ofert: 01.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 01.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (12-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (12-02-2019)

Dostawy oleju napędowego, etyliny bezołowiowej 95 oraz płynu AdBlue polegające na tankowaniu w obrocie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/17/19) na:

Dostawy oleju napędowego, etyliny bezołowiowej 95 oraz płynu AdBlue polegające na tankowaniu w obrocie bezgotówkowym dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im św. Jana Pawła II w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert: 04.03.2019, do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 04.03.2019, o godz. 12:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (12-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (12-02-2019)

Dostawę środka do dezynfekcji wraz z dzierżawą urządzenia do dekontaminacji metodą zamgławiania na okres 12 miesięcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/6/19) na:

Dostawę środka do dezynfekcji wraz z dzierżawą urządzenia do dekontaminacji metodą zamgławiania na okres 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 11.03.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.03.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (11-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (11-02-2019)

Dostawy szwów chirurgicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/14/19) na:

Dostawy szwów chirurgicznych.

Termin składania ofert: 26.02.2019, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 26.02.2019, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (11-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (11-02-2019)

Dostawy produktów leczniczych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/11/19) na:

Dostawy produktów leczniczych.

Termin składania ofert: 22.02.2019, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 22.02.2019, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (08-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (08-02-2019)

Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/10/19) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne .

Termin składania ofert: 08.03.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.03.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (06-02-2019)

dostawy sprzętu jałowego do perfuzji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/9/19) na:

dostawy sprzętu jałowego do perfuzji.

Termin składania ofert: 25.02.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.02.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (31-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (31-01-2019)

dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/2/19) na:

dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 01.02.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 01.02.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-01-2019)

dostawy odczynników laboratoryjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/1/19) na:

dostawy odczynników laboratoryjnych .

Termin składania ofert: 30.01.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 30.01.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-01-2019)

dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/79/18) na:

dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 16.01.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 16.01.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-12-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (06-12-2018)

Usługa ubezpieczenia GCZD

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa ubezpieczenia Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert: 05.12.2018, do godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracji (30-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (30-10-2018)

Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów GCZD

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/76/18) na:

Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni endoskopii dla dzieci (II).

Termin składania ofert: 11.01.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 11.01.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (22-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (22-10-2018)

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (VI)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/70/18) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (VI).

Termin składania ofert: 05.12.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 05.12.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-10-2018)

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/51/18) na:

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego.

Termin składania ofert: 16.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 16.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (24-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (24-07-2018)