Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/66/18) na:

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16.

Termin składania ofert: 29.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 29.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (18-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (18-09-2018)

dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/65/18) na:

dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Termin składania ofert: 31.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 31.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (18-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (18-09-2018)

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą gazometru dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/63/18) na:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą gazometru dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Termin składania ofert: 17.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 17.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (10-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (10-09-2018)

dostawy leków stosowanych w programach lekowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/64/18) na:

dostawy leków stosowanych w programach lekowych.

Termin składania ofert: 19.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 19.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (04-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (04-09-2018)

dostawy produktów leczniczych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/58/18) na:

dostawy produktów leczniczych.

Termin składania ofert: 15.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 15.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (03-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (03-09-2018)

dostawy wyrobów jałowych do zabiegów neurochirurgicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/59/18) na:

dostawy wyrobów jałowych do zabiegów neurochirurgicznych.

Termin składania ofert: 17.09.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 17.09.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (31-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (31-08-2018)

Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/55/18) na:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji.

Termin składania ofert: 30.08.2018, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.08.2018, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-08-2018)

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/51/18) na:

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego.

Termin składania ofert: 16.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 16.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (24-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (24-07-2018)

Modernizacja systemu klimatyzacji w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/53/18) na:

Modernizacja systemu klimatyzacji w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

Termin składania ofert: 06.08.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 06.08.2018, o godz. 10:00

Wizja lokalna dnia 30.07.2018 godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (23-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (23-07-2018)

Kompleksowe usługi pralnicze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/54/18) na:

Kompleksowe usługi pralnicze.

Termin składania ofert: 23.08.2018, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.08.2018, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (23-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (23-07-2018)

dostawy produktów żywieniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/50/18) na:

dostawy produktów żywieniowych.

Termin składania ofert: 21.08.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 21.08.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-07-2018)

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (II)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/46/18) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (II).

Termin składania ofert: 31.07.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 31.07.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (19-06-2018)

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (I)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/31/18) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (I).

Termin składania ofert: 28.08.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 28.08.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (15-06-2018)

Dostawy odczynników dla Pracowni Analityki Ogólnej, Wad Metabolicznych i Mikrobiologii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/47/18) na:

Dostawy odczynników dla Pracowni Analityki Ogólnej, Wad Metabolicznych i Mikrobiologii. 

Termin składania ofert: 23.07.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 23.07.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-06-2018)

dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/33/18) na:

dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii. 

Termin składania ofert: 28.06.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (21-05-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (21-05-2018)

dostawy produktów leczniczych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/25/18) na:

dostawy produktów leczniczych.

Termin składania ofert: 29.05.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 29.05.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2018)