Wykaz jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działających na bazie podstawowych komórek organizacyjnych Szpitala:

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Koszutski
Sekretariat: 32 207 17 50
e-mail: chirurgia@gczd.katowice.pl

Oddziały:

 • Oddział Chirurgii i Urologii
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera
Sekretariat: 32 207 16 54
e-mail: endo_sk6@sum.edu.pl

Oddziały:

 • Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera
Sekretariat: 32 207 16 00
e-mail: neurologia@gczd.katowice.pl

Oddziały:

 • Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

Kierownik: dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
Sekretariat: 32 207 17 80
e-mail: kitipn@sum.edu.pl

Oddziały:

 • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Klinika Pediatrii

Kierownik: dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Sekretariat: 32 207 17 00
e-mail: pediatria@gczd.katowice.pl

Oddziały:

 • Oddział Nefrologiczny
 • Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
 • Oddział Gastroenterologiczny
 • Oddział Pediatrii
Klinika i Katedra Kardiologii Dziecięcej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski
Sekretariat: 32 207 18 55
e-mail: kardiologia@gczd.katowice.pl

Oddziały:

 • Oddział Kardiologii Dziecięcej
Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej

Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska
Sekretariat: 32 207 19 40
e-mail: zdo@gczd.katowice.pl

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Ultrasonografii Pracownia Radiologii Klasycznej
 • Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Mandera prof. SUM
Sekretariat: 32 207 17 17
e-mail: neurochirurgia@gczd.katowice.pl

Oddziały:

 • Oddział Neurochirurgii