Kierownik Oddziału: dr n. med. Ludwik G. Stołtny
Pielęgniarka Oddziałowa: p.o. lic. Edyta Warszawska
Sekretariat Oddziału: 32 207 18 82
e-mail: anestezjologia@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 16
Piętro: 1

 

Zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii GCZD im. JP II jest: leczenie chorych w stanach zagrożenia życia na 13 stanowiskach intensywnej terapii oraz znieczulenie do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych w trybie planowym i ostrodyżurowym w obrębie bloku operacyjnego i punktów znieczulenia poza salą operacyjną (pracowania endoskopowa, hemodynamika, pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego). Dodatkowo w Oddziale prowadzi się wentylację chorych przewlekle niewydolnych oddechowo. Pacjenci do OAiIT kierowani są z innych oddziałów szpitala, transportowani z innych szpitali oraz z miejsca zdarzenia za pomocą karetek pogotowia lub śmigłowców. W obrębie Szpitala znajduje się lądowisko dla helikopterów.

W OAiIT pracuje 13 asystentów specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz dwie osoby szkolące się w tejże specjalności.

Do realizacji w/w zadań służy nowoczesny, stale uzupełniany i modernizowany sprzęt najnowszej generacji: aparat nerkozastępczy, automatyczny analizator krwi, stacje dokujące pomp strzykawkowych, najnowszej generacji respiratory. W celu podniesienia poziomu jakości opieki odbywają się stałe szkolenia personelu w zakresie zapobiegania zakażeniom, pielęgnacji i żywienia chorych nieprzytomnych oraz przeciwdziałania odleżynom.

Działalność polega na udzielaniu świadczeń w zakresie: 

 • znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych
 • leczenie dzieci w stanach zagrożenia życia
 • intensywny nadzór i monitorowanie funkcji życiowych u dzieci w stanie zagrożenia życia
 • leczenie ostrego i przewlekłego bólu
 • leczenie nerkozastępcze
 • leczenie ostrych zatruć
 • współpraca z innymi oddziałami intensywnej terapii dziecięcej w zakresie instalacji PEGa, wykonania tracheostomii, leczenie dzieci z powodu pointubacyjnego zwężania podgłośniowego, instalacji układu zastawkowego u wentylowanych dzieci z wodogłowiem
 • leczenia dzieci po ciężkich urazach czaszki i urazach wielomiejscowych

W OAiIT leczymy pacjentów powyżej pierwszego miesiąca życia. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą NFZ, hospitalizujemy również „starsze dzieci” tzn. chorych z tzw. chorobami wieku dziecięcego, mukopolisacharydozą, z ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz chorych od dzieciństwa wentylowanych w domu.

Osiągnięcia zespołu:

 • instalacja przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG
 • przygotowanie dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową i ich rodziców do wentylacji domowej
 • wczesna rehabilitacja dzieci leczonych w OAiIT
 • prowadzenie chorych wentylowanych w domu

Zespół jest bardzo młody, niemniej doświadczony i bardzo ambitny. Od początku istnienia Oddziału specjalizację uzyskało 11 asystentów na 16 pracujących osób w zespole.

Szkolenia dla pielęgniarek
Pielęgniarki OAIT posiadają kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii, kurs specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kurs z krwiodawstwa; zwiększa się liczba osób posiadających specjalizacje z anestezjologii i intensywnej opieki oraz kurs z EKG.
Nowo zatrudnione pielęgniarki przechodzą obowiązkowe, trzymiesięczne szkolenie pod opieką doświadczonej pielęgniarki. Pielęgniarki Oddziału biorą również czynny udział w szkoleniach wewnątrzoddziałowych.

Szkolenia dla lekarzy:

 • staże do specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej dla anestezjologów, z intensywnej terapii dziecięcej dla pediatrów oraz lekarzy innych specjalności
 • pięciodniowy kurs specjalizacyjny z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy specjalizujących się w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, który organizujemy jako jedyny ośrodek w woj. śląskim.