Kierownik Oddziału – dr hab. n. med. Tomasz Koszutski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Kozłowska
Sekretariat Oddziału: 32 207 17 50, godz. 7.30-14.30 – ustalanie terminów zabiegów
Kancelaria Oddziału: 32 207-18-34  – karty wypisowe ze szpitala, zaświadczenia, druki L-4, wyniki badań histopatologicznych, MR itp.
e-mail: chirurgia@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 39
Piętro: 3

 

Poradnia Chirurgii Dziecięcej czynna czynna jest od poniedziałku do piątku, w dni robocze.

Personel Kliniki:
dr n. med. Wojciech Madziara – specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista chirurgii onkologicznej
dr n. med. Dariusz Basek – specjalista chirurgii dziecięcej
dr n. med. Grażyna Wojtynek – specjalista chirurgii dziecięcej
dr n. med. Katarzyna Byrka-Owczarek – specjalista chirurgii dziecięcej
dr n. med. Grzegorz Kudela – specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej
dr n. med. Agnieszka Pastuszka – specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej
dr n. med. Joanna Kowalik – specjalista chirurgii dziecięcej
dr n. med. Andrzej Bulandra – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. med. Wojciech Utrata – specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej
lek. med. Mirosław Mikosiński – specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej
lek. med. Bożena Jaklik – specjalista chirurgii plastycznej

Rezydenci:
lek. med. Anna Walęza – Widuch
lek. med. Klaudia Korecka
lek. med. Marta Bunarowska
lek. med. Grzegorz Swalarz
lek. med. Anna Stołtny
lek. med. Mateusz Porębski

Zakres działalności:
W Klinice prowadzone jest leczenie chirurgiczne dzieci w wieku od 0 do 18 lat w pełnym zakresie, w szczególności:
1. Chirurgia noworodka – jeden z dwóch ośrodków na Śląsku (noworodki przyjmowane są do Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i operowane na specjalnej sali operacyjnej zlokalizowanej wewnątrz tego Oddziału).
2. Chirurgia płodu – operacje przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodów we współpracy z Kliniką Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu.
3. Chirurgia jamy brzusznej – w pełnym zakresie.
4. Torakochirurgia – w tym duża liczba operacji wrodzonych deformacji klatki piersiowej.
5. Urologia dziecięca – w pełnym zakresie, łącznie z możliwością leczenia endoskopowego kamicy dróg moczowych oraz unikalne operacje zaburzeń cielesno-płciowych.
6. Chirurgia onkologiczna – wszystkie zabiegi chirurgiczne w zakresie nowotworów łagodnych i złośliwych tkanek miękkich i kości we współpracy z Oddziałem Onkologii i Hematologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii.
7. Chirurgia plastyczna – wszelkie niezbędne operacje, głównie rozszczepy wargi i podniebienia.
8. Chirurgia naczyniowa – wszelkie operacje planowe i nagłe we współpracy ze stałym konsultantem, specjalistą chirurgii naczyniowej, jako ośrodek referencyjny dla Śląska.
9. Leczenie urazów w tym urazów wielonarządowych oraz oparzeń u dzieci – we współpracy z Oddziałem Intensywnej Terapii i Oddziałem Ortopedii.

Oddział pełni codzienny ostry dyżur
Lekarze Kliniki przyjmują pacjentów ambulatoryjnie w Poradni Chirurgicznej, Urologicznej oraz Chirurgii Onkologicznej.
Prowadzimy kompleksową opiekę nad dziećmi z pęcherzem neurogennym. Wspólnie z Fundacją „SPINA” utworzyliśmy Pracownię Uroterapii.

Działalność dydaktyczna:

 • W ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:
  Kształcenie studentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych w zakresie chirurgii dziecięcej. Kształcenie studentów III roku Wydziału Lekarskiego w zakresie propedeutyki onkologii oraz studentów VI roku w zakresie onkologii. Zajęcia „Electives” dla studentów anglojęzycznych.
 • W ramach kształcenia podyplomowego:
  Staże szkoleniowe rezydentów z terenu Śląska specjalizujących się w chirurgii dziecięcej. Staże szkoleniowe dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, pediatrii, neonatologii, kardiochirurgii, urologii i innych.

Nasze sukcesy:
Jako jedyny ośrodek na Śląsku wykonujemy operacje rozszczepów wargi i podniebienia. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy nową metodę operacji lejkowatej klatki piersiowej. Do chwili obecnej przeprowadziliśmy ponad 500 tego rodzaju zabiegów. Jako jedyni w kraju, wspólnie z zespołem Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu, wykonujemy operacje u płodów z prenatalnie rozpoznaną przepukliną oponowo-rdzeniową (było ich ponad 60). Wykonujemy unikalne operacje u dzieci z zaburzeniami cielesno-płciowymi. Z miesiąca na miesiąc powiększamy liczbę operacji wykonywanych metodą laparo i torakoskopową.

Współpraca z innymi ośrodkami:
W 2012 roku podjęliśmy współpracę z Kliniką Chirurgii Naczyń w Katowicach-Ochojcu. Z pomocą konsultanta chirurga naczyniowego, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, leczone są wszystkie dzieci ze Śląska, wymagające operacji naczyniowej nagłej i planowej.
Rozwijamy też kontakty zagraniczne. Wielokrotnie operowaliśmy dzieci we Lwowie, a lekarze z Ukrainy odbywają regularne szkolenia w GCZD. Współpracujemy również z Kliniką Chirurgii Dziecięcej w Richmond (USA). W ostatnim okresie nawiązaliśmy kontakty i prowadzimy wymianę doświadczeń z Ośrodkiem Terapii Płodu w Giessen (Niemcy).

Inne informacje:

 • prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz:
  Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Dziecięcej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Chirurgii Dziecięcej, Członek Komisji Akredytacyjnej CMKP.
 • dr hab. n. med. Tomasz Koszutski:
  Konsultant Krajowy ds. Urologii Dziecięcej, Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Urologii Dziecięcej.