Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Tomaszewski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Szalonek
Sekretariat Oddziału: 32 207 18 08
e-mail: ortopedia@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 12
Piętro: 3

 

Zakres działalności:
Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń u dzieci, w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, urazów wielonarządowych i chirurgii urazów narządu ruchu. Specjalistyczną procedurą jest leczenie deformacji kręgosłupa nabytych i wrodzonych.

Leczenie schorzeń:
Do zakresu schorzeń leczonych należą urazy kości i stawów, choroby wrodzone i nabyte kostno-stawowe. Z chorób wrodzonych kostno-stawowych leczymy m.in. stopy końsko-szpotawe, inne deformacje stóp, wrodzone zwichnięcia w stawach biodrowych, wrodzone wady kręgosłupa. Zajmujemy się również leczeniem następstw kostno-stawowych schorzeń m.in. neurologicznych, jak: mózgowe porażenie dziecięce czy przepuklina oponowo-rdzeniowa. Leczymy także urazy wielonarządowe i wielomiejscowe, w tym przede wszystkim złamania miednicy, kości długich oraz złamania w obrębie kręgosłupa. Do zakresu naszego działania należy też leczenie urazów oraz następstw urazów sportowych.

W Oddziale wykonujemy artroskopię stawu barkowego, biodrowego, łokciowego, kolanowego, a także stawu skokowego.

W ostatnim czasie wprowadziliśmy procedury lecznicze polegające na uzupełnieniu uszkodzeń chrzęstnych stawów poprzez namnożenie autologicznych chondrocytów i ich przeszczepienie. W tym celu ściśle współpracujemy z Bankiem Tkanek RCKiK w Katowicach.