Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Janota
Sekretariat Oddziału: 32 207 17 40
e-mail: diabetologia@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 12
Piętro: 6

Kontakt z Oddziałem Diabetologii Dziecięcej:
Telefon do pielęgniarek: 32 207 16 95
Telefon do lekarzy: 32
 207 16 55

Zespół Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot

Dr hab. n. med. Grażyna Deja

Dr n. med. Mariola Minkina-Pędras

Dr n. med. Halla Kamińska

Dr n. med. Eliza Skała-Zamorowska

Lek. Sebastian Seget

 

Pielęgniarki edukacyjne:

Mgr Ewa Borowiak-Zielińska

Mgr Monika Loewe

 

Pozostały personel:

Mgr Oliwia Goik – psycholog

Mgr Magdalena Kuźnik – psycholog

Jolanta Olkowska – dietetyk

Mgr Irena Żurawska – dietetyk

Monika Kolasa – sekretarka medyczna

Oddział Diabetologii Dziecięcej zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi schorzeniami:
• cukrzycą typu 1, cukrzycą typu 2, cukrzycą wtórną, cukrzycą uwarunkowaną genetycznie, w tym cukrzycą związaną z mukowiscydozą,
• stanem przedcukrzycowym,
• innymi zaburzeniami w gospodarce węglowodanowej,
• nadwagą i otyłością,
• zaburzeniami w gospodarce lipidowej, w tym hipercholesterolemią rodzinną,
• zespołem metabolicznym,
• hipoglikemią,
• chorobami współistniejącymi z cukrzycą.

Pobyt na Oddziale Diabetologii Dziecięcej

W celu pierwszego planowego przyjęcia dziecka na Oddział Diabetologii Dziecięcej konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.
Przyjęcia planowe można umawiać osobiście na Oddziale Diabetologii Dziecięcej (w celu ustalenia terminu należy mieć przy sobie skierowanie) lub telefonicznie pod numerem sekretariatu Oddziału Diabetologii Dziecięcej – tel. 32 207 17 40.

Przy przyjęciu pacjenta na Oddział konieczna jest obecność opiekuna prawnego. W pierwszym dniu hospitalizacji przeprowadzana jest rozmowa nt. przebiegu choroby oraz zbierane są dodatkowe informacje potrzebne do ustalenia przyczyn występujących dolegliwości lub choroby. W przypadku małych dzieci w czasie hospitalizacji wskazana jest obecność rodzica lub opiekuna.

Rodzice lub opiekunowie prawni powinni znać następujące dane:
• dot. przebiegu ciąży, porodu oraz okresu pierwszego roku życia dziecka (konieczna książeczka zdrowia dziecka),
• dot. rozwoju dziecka (z bilansów okresowych),
• wzrost i masa ciała rodziców dziecka oraz jego rodzeństwa,
• informacje o przebytych chorobach i ewentualnych pobytach w szpitalu (wskazane wypisy do wglądu),
• informacje o przebytych urazach,
• informacje o chorobach przewlekłych (np. alergiach, wadach układu krążenia, wadach układu moczowego, chorobach przewodu pokarmowego – również wskazana dokumentacja medyczna do wglądu),
• informacje dot. zaburzeń gastroenterologicznych (zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wymioty),
• informacje dot. dolegliwości ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bóle głowy, zawroty głowy, utraty przytomności),

informacje dot. przewlekłego leczenia (długotrwałego stosowania leków),
• dot. przebiegu dojrzewania pacjenta (np. pierwsza miesiączka u dziewczynki – wskazane prowadzenie kalendarzyka).

Edukacja dla pacjentów oraz ich rodzin

Na Oddziale Diabetologii Dziecięcej prowadzone są zajęcia edukacyjne i reedukacyjne dzieci chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu pełnej samokontroli, żywienia oraz leczenia za pomocą osobistych pomp insulinowych oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii.