Kierownik  Oddziału: dr hab. n.med. prof. SUM Iwona Maruniak-Chudek
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sabina Losa
Sekretariat Oddziału: 32 207 17 52
e-mail: kitipn@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 52, w tym 18 stanowisk intensywnej terapii oraz 34 miejsc na patologii noworodka
 Piętro: 8

 

Informacje dla rodziców:
Lekarz Prowadzący: w dni robocze 12.00-14.00
 Ordynator/Z-ca Ordynatora: w dni robocze, po uzgodnieniu terminu w sekretariacie

Zakres działalności:
Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, na bazie którego działa Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, hospitalizuje małych pacjentów od 2000 roku. OITiPN dysponuje 18 stanowiskami intensywnej terapii oraz 34 miejscami patologii noworodka i jest jedną z największych tego typu placówek w kraju. OITiPN świadczy usługi na III poziomie referencyjności w specjalności Neonatologia i jest również ośrodkiem referencyjnym wczesnego leczenia fenyloketonurii, a od czerwca 2013 roku, także innych wrodzonych wad metabolizmu wykrywanych drogą badań przesiewowych. Uczestniczy w programie przesiewowych badań słuchu u noworodków.

Do głównych zadań Oddziału należą leczenie, diagnostyka i opieka nad noworodkami chorymi i urodzonymi przedwcześnie, w oparciu o bogatą bazę specjalistyczną Szpitala. Cele te realizowane są na odcinku intensywnej terapii, gdzie przebywają m.in. pacjenci z wadami wrodzonymi serca, zaburzeniami oddychania, zakażeniami czy skrajnym wcześniactwem oraz na odcinku patologii noworodka, na który składa się część półintensywna (sale opieki ciągłej) i część zachowawcza (sale opieki pośredniej). Oddział zapewnia możliwość stałego pobytu mamy z dzieckiem (10 miejsc). W strukturze OITiPN funkcjonuje blok operacyjny z salą operacyjną, wykorzystywaną dla potrzeb pacjentów Oddziału.

Praca Oddziału w dużej mierze opiera się na specjalistycznym sprzęcie do prowadzenia wentylacji mechanicznej i wsparcia oddechowego, do monitorowania funkcji życiowych organizmu oraz do zabezpieczenia odpowiedniego środowiska dla noworodka chorego i wcześniaka (temperatura i wilgotność). Oddział dysponuje ponadto nowoczesnym ultrasonografem, monitorem przezskórnym prężności tlenu i dwutlenku węgla, aparatami mierzącymi stopień utlenowania tkanek, laserem umożliwiającym leczenie retinopatii wcześniaczej, sprzętem do prowadzenia hipotermii terapeutycznej oraz aparatem pozwalającym na ocenę pracy mózgu (EEG).

Lekarze pracujący w Klinice to specjaliści z zakresu neonatologii, pediatrii i kardiologii dziecięcej oraz młodzi koledzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z neonatologii.

Działalność dydaktyczna:
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Katedry Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu pediatrii dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz studentów anglojęzycznych.
Asystenci Kliniki prowadzą kursy i szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w neonatologii.

Poradnia Patologii Noworodka:
Poradnia przyjmuje pacjentów, którzy byli leczeni na OITiPN, jak również w innych ośrodkach i wymagają monitorowania oraz kontroli z uwagi na wcześniactwo, przebyte niedotlenienie czy obecność wad wrodzonych. Realizuje Program Lekowy Profilaktyki Zakażenia Wirusem RS.