Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Wieczorek
Sekretariat Oddziału: 32 207 19 73
e-mail: laryngologia@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 17
Piętro: 2

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO LECZENIA OPERACYJNEGO DO ODDZIAŁU LARYNGOLOGII

PRZYJĘCIE – GODZ. 07:30 NA CZCZO

SKIEROWANIE – odebrać z sekretariatu w dniu przyjęcia

Prosimy o telefoniczne (32/207 19 73) potwierdzenie terminu przyjęcia tydzień przed zabiegiem – w wypadku braku potwierdzenia rezerwacja będzie unieważniona

1. W razie rezygnacji lub konieczności przesunięcia terminu (choroba, zdarzenie losowe) prosimy o kontakt telefoniczny.
2. Stan pełnego zdrowia dziecka co najmniej 2 tygodnie przed operacją.
3. Stan po antybiotykoterapii co najmniej 2 tygodnie przed operacją.
4. Brak kontaktu z chorobami zakaźnymi co najmniej 3 tygodnie przed operacją.
5. W dniu przyjęcia dziecko powinno się zgłosić na czczo (bez jedzenia i picia).
6. Dziewczynki miesiączkujące zgłaszają się do operacji po zakończeniu miesiączki.
7. Należy dostarczyć pełną dokumentację zdrowotną dziecka (karty wypisowe, książeczkę zdrowia itp).
8. Po przyjęciu na oddział rodzice/rodzic pozostaje z dzieckiem do czasu rozmowy z lekarzem prowadzącym
i anestezjologiem(wymagana jest pisemna zgoda na proponowany zabieg operacyjny oraz zgoda na znieczulenie ogólne).
9. Zalecenia te można również znaleźć na stronie internetowej szpitala (http://gczd.katowice.pl zakładka ,,Oddziały”).
10. Jeśli dziecko przyjmuje leki na stałe proszę zabierać je ze sobą w oryginalnych opakowaniach.
11. Termin potwierdzony może ulec przesunięciu.

Nasze sukcesy:
Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujących jednoetapową plastyczną rekonstrukcję krtani i tchawicy. Zabieg ten umożliwia dziecku prawidłowy rozwój i dalsze funkcjonowanie bez rurki tracheostomijnej.

Nowoczesny i dobrze wyposażony blok operacyjny umożliwia przeprowadzanie wszystkich, nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Rocznie wykonujemy ponad 1000 operacji.

Najczęściej wykonywanymi przez nas zabiegami są:

 • Usunięcie migdałka gardłowego
 • Usunięcie migdałków podniebiennych
 • Drenaż wentylacyjny jamy bębenkowej
 • Operacje tympanoplastyczne ucha środkowego z powodu ostrych i przewlekłych zmian zapalnych (perlak )
 • Operacje poprawiające słuch (rekonstrukcje błony bębenkowej i łańcucha kosteczek słuchowych)
 • Operacje zatok przynosowych, w tym zatoki klinowej metodą endoskopową (FESS)
 • Operacje poprawiające drożność dróg oddechowych: plastyka skrzywionej przegrody nosa; operacje niedrożnych nozdrzy tylnych; operacje poszerzenia krtani w przypadkach porażenia strun głosowych
 • Rekonstrukcje krtani i tchawicy z powodu zwężeń
 • Endoskopie krtani, tchawicy i oskrzeli przy użyciu giętkich i sztywnych endoskopów
 • Usuwanie ciał obcych z oskrzeli i przełyku
 • Operacje wad wrodzonych i guzów w regionie głowy i szyi
 • Usuwanie brodawczaków krtani
 • Operacje ślinianek przyusznych i podżuchwowych
 • Leczenie anomalii naczyniowych, w tym naczyniaków krwionośnych w rejonie głowy i szyi

Pracownia audiologiczna GCZD oferuje pełny zakres badań audiologicznych:

 • audiometria tonalna
 • audiometria impedancyjna
 • audiometria zabawowa
 • otoemisja akustyczna
 • potencjały wywołane z pnia mózgu ( BERA ) badane w śnie fizjologicznym i farmakologicznym
 • diagnostyka niedosłuchów centralnych i neuropatii słuchowej

Badania te umożliwiają dokładne określenie stopnia i rodzaju niedosłuchu oraz jego dalsze leczenie.

Przyjęcie do Poradni i do Oddziału:

 • Terminy przyjęć do Poradni Laryngologicznej i Audiologicznej ustalane są w Rejestracji Poradni
 • Terminy planowych przyjęć do Oddziału ustalane są w sekretariacie
 • W dniu przyjęcia wykonujemy u dzieci niezbędne badania laboratoryjne oraz konsultacje specjalistyczne
 • W sprawach pilnych dotyczących stanów nagłych prosimy o kontakt z lekarzem dyżurnym