Kierownik Oddziału: dr n. med. Agnieszka Mizia-Malarz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Halina Zając
Sekretariat Oddziału:
32 207 17 63
e-mail:
onkohemat@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 32
Piętro: 4

 

Zespół lekarski: 6 lekarzy etatowych, w tym 4 specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej oraz 4 lekarzy rezydentów

Do zadań Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii należy kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń onkologicznych i hematologicznych, w tym:

 • choroby rozrostowe układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki i choroba Hodgkina i inne)
 • wszystkie guzy lite (guzy mózgu, neuroblastoma, nerczaki, mięsaki, nowotwory kości i inne)
 • schorzenie hematologiczne, w tym:
  • niedokrwistość oporna na leczenie
  • niedokrwistości hemolityczne
  • anemie aplastyczne
  • trombocytopenie i trombocytemie i inne

Działalność Oddziału:
Każdego roku w Oddziale stawianych jest ok. 65-75 rozpoznań onkologicznych, natomiast liczba leczonych pacjentów jest 2-3 krotnie wyższa, gdyż leczenie onkologiczne jest długotrwałe, trwa od 6-18 miesięcy, a nierzadko i kilka lat, w przypadku nawrotów nowotworu. Wszyscy pacjenci przyjmowani są na bieżąco. Leczenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi standardami opracowanymi przez Polską Pediatryczną Grupę ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków u Dzieci, Polską Pediatryczną Grupę Guzów Litych i Polską Grupę Neuroonkologii Dziecięcej. Oddział jest formalnym członkiem obu grup i uczestniczy we wszystkich programach badawczych, co skutkuje publikacjami wyników tych wieloośrodkowych badań.

Wśród rozpoznań dominują guzy lite, w tym guzy ośrodkowego układu nerwowego. Wynika to z epidemiologii nowotworów dziecięcych i równolegle z funkcjonowania w strukturach GCZD Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej, z którego pacjenci po zabiegu neurochirurgicznym guza mózgu w sytuacji koniecznej kierowani są do dalszego leczenia do Oddziału Onkologii.

Jednostka zajmuje II miejsce pod względem liczby rozpoznawanych i leczonych guzów ośrodkowego układu nerwowego, przekłada się to również na liczbę leczonych pacjentów spoza regionu śląskiego.

Pacjenci i ich rodziny otrzymują w Oddziale wsparcie psychologiczne doświadczonego w dziedzinie onkologii psychologa klinicznego, (w jego obrębie Gabinet Psychologiczny), a opieka psychologiczna sprawowana jest również przy łóżku chorego. Na potrzeby prowadzonej rehabilitacji ruchowej powstała sala rehabilitacyjna zaopatrzona w niezbędny sprzęt. Rehabilitacja prowadzona jest przez doświadczonych rehabilitantów.

Współpraca z Fundacją Iskierka:
Dzięki pomocy Fundacji Iskierka Oddział został wyremontowany i doposażony w sprzęt medyczny. Fundacja nie zapomina również o małych pacjentach, organizując dla nich warsztaty terapeutyczne, spotkania ze znanymi ludźmi, wyjazdy rekreacyjne oraz zabawy z okazji Karnawału i Dnia Dziecka, wspiera także finansowanie kosztownego leczenia w warunkach domowych.

Współpraca z Fundacją Mam Marzenie:
Pozwala zapomnieć dzieciom onkologicznym o chorobie dzięki realizacji marzeń pod różną postacią (sprzętu, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań ze znanymi osobami itp.).