Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Roksana Wałdoch
Sekretariat Oddziału: 32 207 16 54
e-mail: endo_sk6@sum.edu.pl
Liczba łóżek: 38
Piętro: 5

Kierownik Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik – specjalista pediatrii, endokrynologii, i diabetologii; klinicysta z 20-letnim stażem pracy, współpracująca z ośrodkami endokrynologicznymi poza granicami kraju (USA, Niemcy, Izreal), zainteresowana chorobami rzadkimi w endokrynologii; zajmuje się m.in.  problemami zaburzeń rozwoju płci, zaburzeniami steroidogenezy oraz diagnozowaniem i leczeniem dziewcząt z zespołem Turnera; członek Grupy Roboczej ds. Zespołu Turnera oraz członek Clinical Practice Committe Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (ESPE), koordynator Programu Przesiewowego Wrodzonego Przerostu Nadnerczy w województwie śląskim.

Zespół Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera – specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii z ponad 40-letnim stażem pracy. W latach 2005-2009 Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej w Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym i  Polskim Towarzystwie Badań nad Otyłością. Członek krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu. Członek Grupy Roboczej ds. Zespołu Turnera i ds. Otyłości Dziecięcej Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej.

Dr hab. n. med. Maria Kalina – specjalista pediatrii, genetyki klinicznej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; klinicysta z 18-letnim stażem pracy; zajmuje się m.in. monitorowaniem endokrynologicznym dzieci z chorobami onko-hematologicznymi i zaburzeniami wzrastania u dzieci z zespołami dysmorficznymi oraz  zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Dr hab. n. med. Paweł Matusik – specjalista pediatrii i endokrynologii; klinicysta z 20-letnim stażem pracy; szczególne zainteresowania w pracy zawodowej obejmują problemy związane z otyłością, powikłania metaboliczne oraz zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej; wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego i jąder.

Dr hab. n. med. Agnieszka Zachurzok – specjalista pediatrii i endokrynologii, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej, klinicysta z 15-letnim stażem pracy; szczególne zainteresowania w pracy zawodowej obejmują problemy związane z zaburzeniami miesiączkowania i hiperandrogenizmem u dziewcząt oraz otyłością i jej powikłaniami.

Dr n. med. Barbara Kalina-Faska – specjalista pediatrii i endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej; klinicysta z ponad 20-letnim stażem pracy; członek krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu; w latach 2005-2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Aktualnie w Oddziale sprawuje nadzór nad Terapeutycznymi Programami Zdrowotnymi NFZ z zakresu endokrynologii dziecięcej, zajmuje się dziećmi z zespołem Pradera i Williego, trisomią 21, zaburzeniami wzrastania w tym dzieci urodzonych z małą masą ciała, zaburzeniami tarczycy;  wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego i jąder (certyfikat PTU).

Dr n. med. Aleksandra Januszek-Trzciąkowska – specjalista pediatrii i endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej; klinicysta z 25–letnim stażem pracy; jej szczególne zainteresowania w pracy klinicznej skupiają się wokół zaburzeń dojrzewania, szczególnie przedwczesnego dojrzewania, zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy oraz endokrynologicznego monitorowania pacjentów w oddziałach intensywnej terapii oraz problemów endokrynologicznych noworodków; wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego i jąder

Dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot – specjalista pediatrii i immunologii klinicznej; klinicysta z ponad 20-letnim stażem pracy; członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności; w oddziale zajmuje się m.in. diagnozowaniem i leczeniem dzieci z zaburzeniami odporności, chorobą Kawasaki i zaburzeniami wodno-elektrolitowymi.

Dr n. med. Małgorzata Firek-Pędras – specjalista pediatrii i diabetologii; klinicysta z ponad 20-letnim stażem pracy; jej zainteresowania kliniczne skupiają się wokół leczenia cukrzycy metodą intensywnej insulinoterapii za pomocą penów i osobistej pompy insulinowej, a w pracy ogólnopediatrycznej zajmuje się szeroką diagnostyką i leczeniem ostrych i przewlekłych stanów chorobowych w pediatrii.

Dr n. med. Aleksandra Antosz – specjalista pediatrii, w trakcie szkolenia do specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Dr n. med. Alicja Binek – specjalista pediatrii z niespełna 10-letnim stażem pracy.

Lek. Kamila Szeliga – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii.

Lek. Joanna Sordyl – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii.

Pozostali rezydenci Oddziału w trakcie specjalizacji z pediatrii: Ewa Błaszczyk, Anna Domszy-Kubisz, Agnieszka Dróżdż, Elżbieta Foryś-Dworniczak, Joanna Gieburowska, Izabela Gracjasz-Palikij, Magdalena Hankus, Karolina Klenczar, Marcelina Krawiec, Oliwia Mikłasz, Andrzej Pawlik, Ewa Rusak, Karolina Skrzyńska, Miłosz Szrejter,  Agnieszka Tokarska, Anna Toll-Kurek, Marta Wilczek, Olimpia Zajdel-Cwynar.

Mgr Oliwia Goik – psycholog, psychotraumatolog, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; udziela wsparcia emocjonalnego dzieciom oraz ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych spowodowanych chorobą oraz wspólnie z pacjentami poszukuje realnych możliwości w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z procesem leczenia.

Katarzyna Lubnau – sekretarka

Urszula Leśnik – statystyk medyczny

DZIAŁANOŚĆ KLINICZNA:

Klinika zajmuje się diagnostyką i terapią podanych jednostek chorobowych w ramach Oddziału Stacjonarnego oraz  Poradni Specjalistycznych (Endokrynologiczna i Metaboliczna)

Endokrynologia dziecięca:

 • zaburzenia wzrastania
 • przedwczesne i opóźnione dojrzewanie
 • choroby gruczołu tarczowego
 • moczówka prosta
 • hiperprolaktynemia
 • zaburzenia miesiączkowania
 • hipogonadyzm
 • hirsutyzm
 • ginekomastia
 • hiperkotyzolemia, w tym choroba i zespół Cushinga
 • wrodzony przerost nadnerczy
 • zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i choroby przytarczyc
 • zespół Turnera
 • zespół Pradera i Williego
 • otyłość
 • monitorowanie auksologiczne i metaboliczne dzieci urodzonych z małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA) i/lub z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania (IUGR)
 • monitorowanie endokrynologiczne dzieci z chorobami onko-hematologicznymi

Pododdział Zaburzeń Rozwoju Płci (w ramach łóżek endokrynologicznych):

 • wielospecjalistyczna opieka (endokrynolog, urolog, ginekolog, genetyk kliniczny, psycholog) dla pacjentów z różnymi objawami zaburzeń rozwoju płci

Pediatria ogólna:

przyjęcia w 24 godzinnym trybie ostro-dyżurowym oraz

 • przyjęcia w trybie planowym w celu przeprowadzenia diagnostyki różnicowej schorzeń wieku rozwojowego
 • diagnostyka różnicowa pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności u dzieci
 • diagnostyka i leczenie choroby Kawasaki
 • kontynuacja leczenia dzieci przebywających w oddziałach intensywnej terapii
 • przyjęcia dzieci ze schorzeniami przewlekłymi w trakcie ostrych infekcji wymagających postępowania wielospecjalistycznego

Zdrowotne Programy Terapeutyczne NFZ:

Oddział i Poradnia Endokrynologiczna:

 • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki
 • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dziewcząt z zespołem Turnera
 • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z zespołem Pradera i Williego
 • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z urodzonych z małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA) i/lub z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania(IUGR)
 • Leczenie rekombinowanym ludzkim insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 (rhIGF-1) niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1
 • Leczenie analogami GnRH przedwczesnego dojrzewania płciowego

Oddział Pediatrii:

 • Leczenie preparatami immunoglobulin pierwotnych niedoborów odporności u dzieci

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

 • akredytacja do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej w trybie rezydenckim i pozarezydenckim.
 • kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w tym grup anglojęzycznych) w zakresie pediatrii oraz endokrynologii dziecięcej
 • prowadzenie kursów podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek z pediatrii,  endokrynologii i ginekologii

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Pracownicy Kliniki prowadzą szeroką działalność naukową, aktywnie uczestnicząc w pracach krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w programach naukowych i badaniach klinicznych. W ciągu ostatnich lat toczyły się badania samodzielne Kliniki, jak również we współpracy z innymi ośrodkami. Dotyczyły m.in. otyłości, zaburzeń miesiączkowania, zespołu Turnera. Aktualnie toczące się międzynarodowe projekty badawcze/badania kliniczne to:

 • EP00-401 Long-term phase IV multicentre study on the safety and efficacy of Omnitrope (rhGH) in short children born Small for Gestational Age (SGA) – EP00-402 Study Participant Retention Programme. Badanie efektów terapii rekombinowanym hormonem wzrostu u dzieci urodzonych z niską masą ciała.
 • Velocity – Badanie efektów terapii rekombinowanym hormonem wzrostu o przedłużonym działaniu.
 • Udział w badaniu wieloośrodkowym: “Childhood obesity & steroid metabolomic disease signature” – współpraca z Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel oraz Steroid Research and Mass Spectrometry Unit, Center of Child and Adolescent Medicine, Justus Liebig University, Giessen, Niemcy.
 • Udział w badaniu wieloośrodkowym: “Assessment of the External Genitalia Score (EGS) to describe external genitalia in male and female newborns and infants.” – współpraca z Department of Paediatric Endocrinology, University of Ghent, Belgium, International Center for Research and Research Training in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, Department of Pediatrics, University of Messina, Messina, Italy, Department of Women’s and Children’s Health, Pediatric Endocrinology Unit, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden, Sophia Children’s Hospital, Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands, Pediatric Endocrinology and Diabetology, Department of Paediatrics and Department of Clinical Research, Inselspital, University of Bern, Bern, Switzerland, Department of Pediatric Surgery, Medical University Vienna, Vienna, Austria.