Kierownik Oddziału: Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera
Kierownik Pododdziału: prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Wolska
Sekretariat Oddziału: (32) 207 16 54
e-mail: endo_sk6@sum.edu.pl
Liczba łóżek: 50 (w tym 12 łóżek Pododdział Diabetologii Dziecięcej)
Piętro: 5

 

Kierownik Oddziału:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera – specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii z ponad 40-letnim stażem pracy. W latach 2005-2009 Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej w Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym i Polskim Towarzystwie Badań nad Otyłością. Członek krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu. Członek Grupy Roboczej ds. Zespołu Turnera i ds. Otyłości Dziecięcej Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej.

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Małgorzata Wolska

Pielęgniarka Koordynująca:
mgr Roksana Wałdoch

Zespół Oddziału:
Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – specjalista pediatrii i diabetologii; Śląski Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii; członek zarządu głównego  Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i sekcji pediatrycznej PTD; członek grupy ekspertów Unii Europejskiej, członek grupy ekspertów Ministerstwa Zdrowia; członek grupy ekspertów krajowych PTD i światowych zaleceń terapii cukrzycy ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) i IDF (International Diabetes Federation); klinicysta z ponad 30-letnim stażem w pediatrii i diabetologii

Dr hab. n. med. Aneta Gawlik – specjalista pediatrii i endokrynologii, w trakcie specjalizacji z diabetologii; klinicysta z 17-letnim stażem pracy; zajmuje się m.in. problemami różnicowania płci oraz diagnozowaniem i leczeniem dziewcząt z zespołem Turnera; członek Grupy Roboczej ds. Zespołu Turnera Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej

Dr hab. n med. Grażyna Deja – specjalista pediatrii i diabetologii; klinicysta z 18-letnim stażem pracy; jej kliniczno-naukowe zainteresowania skupiają się wokół rzadkich postaci cukrzycy, jak również wykorzystania nowych technologii w leczeniu i monitorowaniu cukrzycy

Dr n. med. Barbara Kalina-Faska – specjalista pediatrii i endokrynologii; klinicysta z ponad 20-letnim stażem pracy; członek krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu; w latach 2005-2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Aktualnie w Oddziale sprawuje nadzór nad Terapeutycznymi Programami Zdrowotnymi NFZ z zakresu endokrynologii dziecięcej, zajmuje się dziećmi z zespołem Pradera i Williego, trisomią 21, zaburzeniami wzrastania w tym dzieci urodzonych z małą masą ciała, zaburzeniami tarczycy;  wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego i jąder (certyfikat PTU)

Dr n med. Aleksandra Januszek-Trzciąkowska – specjalista pediatrii i endokrynologii; klinicysta z 25–letnim stażem pracy; jej szczególne zainteresowania w pracy klinicznej skupiają się wokół zaburzeń dojrzewania, szczególnie przedwczesnego dojrzewania, endokrynologicznego monitorowania pacjentów w oddziałach intensywnej terapii oraz problemów endokrynologicznych noworodków; wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego i jąder

Dr n. med. Paweł Matusik – specjalista pediatrii i endokrynologii; klinicysta z 16-letnim stażem pracy; szczególne zainteresowania w pracy zawodowej obejmują problemy związane z otyłością, powikłania metaboliczne oraz zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej; wykonuje badania ultrasonograficzne gruczołu tarczowego i jąder

Dr n. med. Maria Kalina – specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej; klinicysta z 15-letnim stażem pracy; zajmuje się m.in. monitorowaniem endokrynologicznym dzieci z chorobami onko-hematologicznymi i zaburzeniami wzrastania u dzieci z zespołami dysmorficznymi

Dr n. med. Agnieszka Zachurzok – specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z endokrynologii; klinicysta z 11-letnim stażem pracy; szczególne zainteresowania w pracy zawodowej obejmują problemy związane z zaburzeniami miesiączkowania i hiperandrogenizmem u dziewcząt oraz otyłością

Lek Elżbieta Berdej-Szczot – specjalista pediatrii i immunologii klinicznej; klinicysta z ponad 20-letnim stażem pracy; członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności; w oddziale zajmuje się m.in. diagnozowaniem i leczeniem dzieci z zaburzeniami odporności, chorobą Kawasaki i zaburzeniami wodno-elektrolitowymi

Dr n med. Małgorzata Firek-Pędras – specjalista pediatrii i diabetologii; klinicysta z prawie 20-letnim stażem pracy; jej zainteresowania kliniczne skupiają się wokół leczenia cukrzycy metodą intensywnej insulinoterapii za pomocą penów i osobistej pompy insulinowej, a w pracy ogólnopediatrycznej zajmuje się m.in. diagnostyką przewlekłych stanów gorączkowych

Dr n med. Mariola Minkina-Pędras – specjalista pediatrii i diabetologii; klinicysta z prawie 20-letnim stażem pracy; jej szczególne zainteresowania diabetologiczne poświecone są leczeniu pacjentów za pomocą osobistych pomp insulinowych i ciągłym podskórnym monitorowaniu glikemii

Mgr Oliwia Szylaj – psycholog, psychotraumatolog, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; udziela wsparcia emocjonalnego dzieciom oraz ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych spowodowanych chorobą oraz wspólnie z pacjentami poszukuje realnych możliwości w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z procesem leczenia

Katarzyna Lubnau – sekretarka

Urszula Leśnik – statystyk medyczny

 

DZIAŁANOŚĆ KLINICZNA:

Klinika zajmuje się diagnostyką i terapią podanych jednostek chorobowych w ramach Oddziału Stacjonarnego oraz Poradni Specjalistycznych (Endokrynologiczna, Diabetologiczna i Metaboliczna)

Endokrynologia dziecięca:

 • zaburzenia wzrastania
 • przedwczesne i opóźnione dojrzewanie
 • choroby gruczołu tarczowego
 • moczówka prosta
 • hiperprolaktynemia
 • zaburzenia miesiączkowania
 • hipogonadyzm
 • hirsutyzm
 • ginekomastia
 • hiperkotyzolemia, w tym choroba i zespół Cushinga
 • wrodzony przerost nadnerczy
 • zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i choróby przytarczyc
 • zespół Turnera
 • zespół Pradera i Williego
 • otyłość
 • monitorowanie auksologiczne i metaboliczne dzieci urodzonych z małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA) i/lub z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania(IUGR)
 • monitorowanie endokrynologiczne dzieci z chorobami onko-hematologicznymi

Diabetologia dziecięca:

 • Cukrzyca typu 1 i 2, zarówno świeże ujawnienia, jak i dekompensacja choroby
 • Cukrzyca MODY we współpracy z innymi ośrodkami
 • cukrzycowa kwasica ketonowa
 • poinsulinowa śpiączka hipoglikemiczna
 • hipoglikemia nieinsulinowa
 • hiperinsulinizm
 • późne powikłania cukrzycy: nefropatia, retinopatia, neuropatia i nadciśnienie tętnicze,
 • okres „prediabetes”
 • nietolerancja glukozy
 • przygotowanie dzieci z cukrzycą do zabiegów chirurgicznych i opieka pooperacyjna
 • współorganizowanie obozów edukacyjnych dla dzieci z cukrzycą, w tym w Holandii.

Pediatria ogólna:

 • przyjęcia w trybie ostro-dyżurowym,
 • przyjęcia w trybie planowym w celu przeprowadzenia diagnostyki różnicowej schorzeń wieku rozwojowego,
 • diagnostyka różnicowa pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności u dzieci
 • diagnostyka i leczenie choroby Kawasaki
 • kontynuacja leczenia dzieci przebywających w oddziałach Intensywnej Terapii
 • przyjęcia dzieci ze schorzeniami przewlekłymi w trakcie ostrych infekcji wymagających postępowania wielospecjalistycznego

 

Zdrowotne Programy Terapeutyczne NFZ:

Oddział i Poradnia Endokrynologiczna:

 • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki
 • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dziewcząt z zespołem Turnera
 • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z zespołem Pradera i Williego
 • Leczenie rekombinowanym ludzkim insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 (rhIGF-1) niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1
 • Leczenie analogami GnRH przedwczesnego dojrzewania płciowego

Oddział i Poradnia Diabetologiczna:

 • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej

Oddział Pediatrii:

 • Leczenie preparatami immunoglobulin pierwotnych niedoborów odporności u dzieci

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

 • akredytacja do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii w trybie rezydenckim i pozarezydenckim.
 • kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w tym grup anglojęzycznych) w zakresie pediatrii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • prowadzenie kursów podyplomowych dla lekarzy, pielęgniarek i dietetyków z endokrynologii/ginekologii oraz diabetologii
 • szkolenia opiekunów i nauczycieli dzieci chorych na cukrzycę typu 1

 

DZIAŁANOŚĆ NAUKOWA:
Pracownicy Kliniki prowadzą szeroką działalność naukową, aktywnie uczestnicząc w pracach krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w programach naukowych i badaniach klinicznych. W ciągu ostatnich lat toczyły się badania samodzielne Kliniki, jak również we współpracy z innymi ośrodkami i w ramach grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dotyczyły m.in. otyłości, zaburzeń miesiączkowania, zespołu Turnera, czynników środowiskowych i genetycznych w chorobach autoimmunologicznych, w cukrzycy typu 1, MODY. Aktualnie toczące się międzynarodowe projekty badawcze to EURODIAB (epidemiologia cukrzycy typu 1 w Europie); TRIGR (próba zmniejszenia wystapienia cukrzycy typu 1 w grupach genetycznego ryzyka);  The Hvidøre Study Group on Childhood Diabetes; EP00-401 Long-term phase IV multicentre study on the safety and efficacy of Omnitrope (rhGH) in short children born Small for Gestational Age (SGA) – EP00-402 Study Participant Retention Programme.