Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Pietruszewski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Maziarska
Sekretariat Oddziału: 32 207 16 00
e-mail: neurologia@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 35; w tym 9 łóżek dla dzieci małych do 3 lat oraz 26 łóżek dla dzieci starszych od 3-18 lat.
Piętro: 7

W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie następujących schorzeń:

 • padaczka, w tym szczególnie padaczka lekooporna
 • niepadaczkowe stany napadowe
 • schorzenia zapalne i demielinizacyjne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • choroby nerwowo – mięśniowe
 • choroby naczyniowe mózgu
 • zaburzenia neurorozwojowe, w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • encefalopatie postępujące
 • wrodzone wady metabolizmu
 • bóle głowy

W przypadku dzieci z padaczką lekooporną prowadzimy pełną diagnostykę oraz leczenie farmakologiczne, dietetyczne (dieta ketogenna), a także we współpracy z zespołem neurochirurgów, kwalifikację do leczenia operacyjnego.
W przypadku pacjentów ze spastycznością stosujemy leczenie toksyną botulinową oraz kwalifikujemy pacjentów do ewentualnej dokanałowej terapii baklofenowej z użyciem pompy baklofenowej.

W Oddziale prowadzone są dwa programy terapeutyczne, refundowane przez NFZ:

 • Program leczenia spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy pomocy toksyny botulinowej
  Do leczenia botuliną, pacjenci z potwierdzonym badaniami dodatkowymi rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego, kwalifikowani są przez zespół w składzie neurolog oraz rehabilitant. Podanie leku odbywa się w Oddziale, a poprzedzone jest przeprowadzeniem miejscowego znieczulenia. Jeśli stan dziecka na to pozwala po kilku godzinach od podania leku jest ono wypisywane do domu.
 • Program leczenia immunomodulacyjnego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
  Do programu kwalifikowani są pacjenci spełniający kryteria określone przez NFZ. Zgodnie z programem kolejne kontrole odbywają się w Oddziale, wykonywane są wówczas niezbędne badania oraz podawane leczenie.
  Doświadczenia zespołu lekarzy Oddziału w zakresie prowadzenia pacjentów obu wymienionych wyżej programów terapeutycznych są wieloletnie, leczenie jest obarczone niewielką ilością działań niepożądanych, a efekty są zadowalające. Corocznie przekazujemy również kolejnych pacjentów leczonych immunomodulacyjnie do dalszej opieki ośrodków dla dorosłych.

Pracownie:

 • Pracownia EEG
  Istnieje możliwość przeprowadzania badań w czuwaniu, we śnie spontanicznym, z zastosowaniem fotostymulacji oraz hiperwentylacji, a także możliwość prowadzenia video-rejestracji badań. Ponadto w wybranych przypadkach korzystamy z możliwości prowadzenia 24-godzinnego zapisu EEG metoda Holtera.
 • Pracownia EMG
  W Pracowni prowadzone są badania nerwów obwodowych oraz centralnych, np. w przypadkach niedowładu nerwu twarzowego. Badanie mięśni ( elektromiografii) wykonywane jest u pacjentów z podejrzeniem schorzeń nerwowo-mięśniowych, w tym metabolicznych. W specyficznych sytuacjach ( podejrzenie nużliwości mięśni) wykonywana jest elektrofizjologiczna próba miasteniczna.
 • Pracownia USG
  Z aparatem do przeprowadzania USG przezciemieniowego, umożliwiającym badanie wybranych odcinków dużych naczyń metodą Dupplex
 • Pracownia Rehabilitacji
  Prowadzona jest rehabilitacja ogólnorozwojowa oraz oddechowa.
 • Pracownia Psychologiczna
  Prowadzone są badania mające na celu określenie aktualnego poziomu rozwoju dzieci, a także badania mające na celu ocenę zaburzeń emocjonalnych i ustalenie przyczyn trudności szkolnych. W wybranych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z opinii psychiatry dziecięcego.