Kierownik Oddziału: lek. med. Krystyna Stańczyk
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Pająk
Sekretariat Oddziału: 32 207 19 06
e-mail: orn@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 20
Piętro: 0

 

W Oddziale zapewniamy kompleksową rehabilitację niemowląt, dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi (niedowłady związane z uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego – np. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, rdzeniowy zanik mięśni, okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego, stany po operacjach ortopedycznych u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, stany po operacjach neurochirurgicznych, stany po urazach wielonarządowych itp.), którzy ze względu na kontynuację leczenia, wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcie do Oddziału:
Odbywa się na podstawie skierowania z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Neurochirurgii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii i Urologii bądź z Poradni Neurologicznej, Patologii Noworodka, Neurochirurgicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgicznej i Rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja pacjentów:
Prowadzona jest od 3 do maksymalnie 12 lub 16 tygodni w roku kalendarzowym, przy czym możliwy jest kilkukrotny pobyt pacjenta w ciągu roku, nieprzekraczający łącznie 120 dni (refundowany przez NFZ).
Dzieci leczone są za pomocą metod neurofizjologicznych NDT Bobath, Vojta, PNF, prowadzonych przez certyfikowanych fizjoterapeutów. Kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa) prowadzona jest wyłącznie indywidualnie, wg wymogów NFZ. Oprócz kinezyterapii realizowane są również zabiegi z zakresu hydroterapii , fizykoterapii oraz plastrowanie dynamiczne tzw. kinesiotaping. W procesie rehabilitacji uczestniczą również ortotycy celem doboru właściwego zaopatrzenia ortopedycznego.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą prosimy o kontakt pod nr tel. 32 207 18 00 (centrala szpitala) bądź bezpośrednio z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej nr tel. 32 207 19 09, 19 04 i 19 06.