Kierownik Oddziału: lek. med. Barbara Kunsdorf-Bochnia
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Joanna Klimek
Sekretariat Oddziału: 32 207 17 88
e-mail: sor@gczd.katowice.pl
Liczba łóżek: 10
Piętro: -1

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy GCZD składa się z następujących części:

  • zabiegowa
  • niezabiegowa

Świadczy usługi w zakresie ratowania życia i zdrowia: pacjentów skierowanych przez jednostki zewnętrzne POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), NSPL (Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska), WPR (Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe) tylko w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

Nie świadczy usług z zakresu: POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), NSPL (Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska), PS (Przychodnia Specjalistyczna).

SOR dysponuje następującymi obszarami:

  • resuscytacyjno-zabiegowym
  • wstępnej intensywnej terapii
  • obserwacji
  • konsultacji
  • lądowisko dla helikopterów

W przypadku zachorowania dziecka, rodzice zobowiązani są zgłaszać się w godz. 8.00-18.00 w POZ – cie, a od 18.00-8.00 oraz w dni wolne i świąteczne w punktach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, których adresy zamieszczone są w każdej poradni POZ.

SOR jest oddziałem zabezpieczającym pacjentów w stanie nagłego, bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia i nie zastępuje podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych oraz nie służy do szeroko pojętej diagnostyki.

 

Zasady SOR