karta konsultacyjna diabetologiczna do uprawiania sportu przez osoby chore na cukrzyce typu1 (PDF)
karta konsultacyja diabetologiczna do badań kierowców (PDF)
zaświadczenie – kierowca (PDF)
karta informacyjna diabetologicznej opieki pediatrycznej (PDF)
zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego o niepełnosprawności – cukrzyca (PDF)
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PDF)
informacja dla lekarza kierującego (PDF)
informacja dla lekarza kierującego (wzór) (PDF)
karta informacyjna – wyjazd zagraniczny (PDF)
karta informacyjna- wyjazd zagraniczny (wzór) (PDF)
karta konsultacyjna – kierowca (PDF)
karta konsultacyjna – kierowca (wzór) (PDF)
karta wypisowa (PDF)
karta wypisowa (wzór) (PDF)
kwalifikacja do leczenia z zastosowaniem pompy insulinowej (PDF)
kwalifikacja do leczenie z zastosowaniem pompy insulinowej (wzór) (PDF)
kwalifikacja pacjenta 18+ (PDF)
kwalifikacja pacjenta 18+ (wzór) (PDF)
zaświadczenie lekarskie (PDF)
zaświadczenie lekarskie (wzór) (PDF)
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PDF)
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wzór) (PDF)
zaświadczenie o potrzebach psychofizycznych ucznia chorującego na cukrzycę typu 1 (PDF)
zaświadczenie o potrzebach psychofizycznych ucznia chorującego na cukrzycę typu 1 (wzór) (PDF)
zaświadczenie o stanie zdrowia – kształcenie specjalne (PDF)
zaświadczenie o stanie zdrowia – kształcenie specjalne (wzór) (PDF)
zlecenie na zaopatrzenie na transmiter (PDF)
zlecenie na zaopatrzenie na transmiter (wzór) (PDF)
zlecenie na zaopatrzenie w sensor do cgm (PDF)
zlecenie na zaopatrzenie w sensor do cgm (wzór) (PDF)
zlecenie na zaopatrzenie w zbiorniki na insulinę (PDF)
zlecenie na zaopatrzenie w zbiorniki na insulinę (wzór) (PDF)
zlecenie na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne (PDF)
zlecenie na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne (wzór) (PDF)
zwolnienie z zajęć szkolnych (PDF)
zwolnienie z zajęć szkolnych (wzór) (PDF)