Kierownik Poradni: dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera
Nr tel. do sekretariatu:
32 207 17 92
Pielęgniarka Oddziałowa: Agata Zapała-Adamczyk
Kierownik rejestracji: Marzena Pilarska

Godziny otwarcia rejestracji

Rejestracja pediatryczna
Poniedziałek od 7.00 do 17.00
Wtorek od 7.00 do 15.00
Środa od 7.00 do 18.00
Czwartek od 7.00 do 18.00
Piątek od 7.00 do 15.00

Rejestracja chirurgiczna
Poniedziałek od 7.25 do 15.00
Wtorek od 7.25 do 18.00
Środa od 7.25 do 15.00
Czwartek od 7.25 do 15.00
Piątek od 7.25 do 15.00

Rejestrować się do poradni można

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • poprzez adres e-mail : zps@gczd.katowice.pl  Prosimy o podanie nr PESEL dziecka oraz poradni do której chcą się Państwo zarejestrować.
  Odpowiadamy na email w ciągu 2 dni roboczych

Rejestracja telefoniczna do Poradni Specjalistycznych możliwa w godzinach 11.00-14.00 .

 • Poradnia audiologiczna, otolaryngologiczna, neurochirurgiczna, urologiczna, chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna
  tel. 32 207 16 50 i 32 207 16 51
 • Poradnia onkologii i hematologii, chirurgii onkologicznej, endokrynologii
  tel. 32 207 18 45
 • Poradnia neurologiczna, genetyczna, chorób metabolicznych, patologii noworodka, rehabilitacyjna
  tel. 32 207 16 41
 • Poradnia okulistyczna, kardiologiczna, kardiochirurgiczna, diabetologiczna, nefrologiczna, gastroenterologiczna,
  leczenia żywieniowego, logopedyczna, leczenia mukowiscydozy
  tel. 32 207 17 18 i 32 207 16 86
 • Poradnia leczenia bólu
  tel. 32 207 15 70
 • Poradnia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu (Poradnia nie posiada kontraktu z NFZ oraz nie realizuje porad ambulatoryjnych)
  tel. 32 207 17 00