Kierownik Poradni: dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera
Nr tel. do sekretariatu:
32 207 17 92
Pielęgniarka Oddziałowa: Agata Zapała-Adamczyk
Kierownik rejestracji: Marzena Pilarska

Godziny otwarcia rejestracji

Rejestracja pediatryczna
Poniedziałek od 7.00 do 17.00
Wtorek od 7.00 do 15.00
Środa od 7.00 do 18.00
Czwartek od 7.00 do 18.00
Piątek od 7.00 do 15.00

Rejestracja chirurgiczna
Poniedziałek od 7.25 do 15.00
Wtorek od 7.25 do 18.00
Środa od 7.25 do 15.00
Czwartek od 7.25 do 15.00
Piątek od 7.25 do 15.00

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych jest możliwa:

 • osobiście
 • telefonicznie poprzez Call Center
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • poprzez adres e-mail : zps@gczd.katowice.pl  Odpowiadamy na e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych.

W wiadomości prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska pacjenta
  • nr PESEL pacjenta
  • poradni do której chcą się Państwo zarejestrować
  • numeru kontaktowego

W przypadku pacjentów I-razowych wymagany jest skan skierowania. Oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 14 dni osobiście lub listownie na adres poradni:

Rejestracja Poradni Specjalistycznych
……………………………………………….. (podać nazwę poradni)
GCZD im. św.Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul.Medyków 16

 

Rejestracja telefoniczna do Poradni Specjalistycznych możliwa jest w godzinach:

8:00 – 14:30 w dni pracujące.

Numer telefonu:  32 207 17 77

Uwaga : w celu zarejestrowania się na wizytę / przyjęcie na oddział , prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym oddziałem ( zakładka ODDZIAŁY ).

Informujemy, że rozmowa zostanie nagrana i przechowywana przez okres maksymalnie dwóch lat. W przypadku braku zgody na nagrywanie prosimy o dokonanie rejestracji bezpośrednio w przychodni Szpitala. Administratorem danych osobowych jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice. Twoje dane w formie nagrania przetwarzamy w celu ochrony przed roszczeniami i ujawniamy je podmiotom serwisującym systemy teleinformatyczne Szpitala. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@gczd.katowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Informację o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w celach zdrowotnych uzyskasz w rejestracji oraz tutaj http://gczd.katowice.pl/twoje-dane-osobowe/