W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej wchodzą:

  • Pracownia Tomografii Komputerowej
  • Pracownia Ultrasonografii
  • Pracownia Radiologii Klasycznej
  • Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej

Kierownik ZDOiRZ: dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska
Pielęgniarka koordynująca: Halina Kost

Sekretariat ZDOiRZ tel.: 32 207 19 40, faks: 32 207 19 20
Rejestracja ZDOiRZ czynna: 7.00-14.35,
Rejestracja telefoniczna: 8.00-14.00, tel.: 32 207 15 78
e-mail: zdo@gczd.katowice.pl

 

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej GCZD wykonywane są:

1. Przez lekarzy specjalistów z zakresu Radiologii z wieloletnim doświadczeniem w radiologii pediatrycznej wszystkie badania z zakresu radiologii klasycznej: badania RTG, badania kontrastowe przewodu pokarmowego: RTG górnego odcinka, pasaż jelitowy, wlew kontrastowy oraz badania kontrastowe układu moczowego: urografia, cystografia mikcyjna. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej dysponuje dwoma stacjonarnymi aparatami RTG służącymi do wykonywania badań klasycznych i kontrastowych oraz posiada trzy przewoźne aparaty RTG, umożliwiające wykonywanie zdjęć przyłóżkowych i na salach operacyjnych.

2. Badania Tomografii Komputerowej wszystkich części ciała i narządów. W przypadku wykonywania badań TK niemowlętom, dzieciom małym oraz dzieciom niewspółpracującym (reakcja lękowa, płacz, krzyk) badania mogą być wykonane w znieczuleniu ogólnym. Badania tomografii komputerowej wykonywane są aparatem wielorzędowym. Parametry techniczne aparatu pozwalają na zmniejszenie dawki szkodliwego promieniowania rentgenowskiego.

3.Badania ultrasonograficzne dzieci (USG) – pełny zakres. Pracownia USG pracuje w systemie dwuzmianowym od 8.00 do 13.00 (czas ten jest zarezerwowany dla pacjentów z oddziałów SPSK NR 6) i od 13.00 do 18.00 (badane są dzieci z poradni). W godzinach nocnych wykonujemy badania „cito” zlecone z Oddziału Ratunkowego SPSK Nr 6 GCZD. Rocznie wykonujemy około 15 000 badań.

4. Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej dysponuje nowoczesnym dwupłaszczyznowym angiografem. Specjaliści wykonują badania diagnostyczne (angiografie cewnikowe) oraz zabiegi wewnątrznaczyniowe (np. embolizacje naczyniaków mózgu i naczyniaków obwodowych). Ten sam aparat wykorzystywany jest przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Dziecięcej dla badań diagnostycznych i terapii dzieci z wadami wrodzonymi serca.

 

Podstawą wykonania ww. badania w tutejszym ZDOiRZ jest przedstawienie przez pacjenta:

1. skierowania bez wskazania konkretnej jednostki mającej wykonać badanie, bądź
2. skierowania, w którym wskazany zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
3. karty chipowej (NFZ), książeczki zdrowia dziecka
4. świadoma, pisemna zgoda opiekuna prawnego
5. konieczne jest dostarczenie opisów, płyt CD i zdjęć RTG z badań poprzednich.

Terminy w/w badań ustalane są w rejestracji ZDO od poniedziałku do piątku w godz.: od 7.00 do 14.35 lub telefonicznie od 8.00 do 14.00 pod nr tel.: 32 207 15 78, fax: 32 207 19 20.

Uwaga: Podczas realizacji badań kontrolnych wymagane jest dostarczanie wyników wcześniej wykonywanych badań (zdjęcia, opisy).