Struktura własnościowa i majątek

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za rok 2022 (pdf)