UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej może wystąpić:

 • pacjent pełnoletni,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta pełnoletniego lub przedstawiciela ustawowego.

Po śmierci pacjenta z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji może wystąpić również osoba bliska. Szpital udostępnia dokumentację medyczną także na wniosek uprawnionych organów oraz podmiotów.

 

Gdzie złożyć wniosek Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej można:

 • przesłać pocztą na adres: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice,
 • złożyć osobiście w Kancelarii w godzinach 7:25 – 15:00, pokój nr 2 na parterze budynku,
 • przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Szpitala,
 • złożyć ustnie pracownikowi Działu Organizacyjnego, w tym telefonicznie (tel. 32 207 15 43) w godzinach 7:25 – 15:00, pokój nr 1 na parterze budynku.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności poza dniami/godzinami pracy Kancelarii oraz Działu Organizacyjnego, wniosek można złożyć bezpośrednio w oddziale. Wniosek powinien wskazywać pacjenta (imię i nazwisko, PESEL) oraz osobę wnioskującą (imię i nazwisko, telefon kontaktowy), a także zakres żądanej dokumentacji medycznej (np. nazwa oddziału/poradni, okres leczenia) wraz z informacją, czy wniosek w tym zakresie składany jest po raz pierwszy. Jeżeli dokumentacja ma zostać przesłana, należy podać odpowiednio adres doręczenia lub adres e-mail. Pomocniczy formularz wniosku Szpital udostępnia w Kancelarii oraz na swojej stronie internetowej.

Sposób udostepnienia dokumentacji medycznej Dokumentację medyczną Szpital udostępnia zgodnie z wnioskiem:

 • przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – dotyczy dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej oraz dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, jeżeli warunki techniczne i organizacyjne umożliwiają sporządzenie jej kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • na informatycznym nośniku danych – dotyczy dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej oraz dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, jeżeli warunki techniczne i organizacyjne umożliwiają sporządzenie jej kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy udostępniamy za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej* w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r. wynoszą:

 • 0,57 zł za 1 stronę kopii albo wydruku
 • 3,26 zł za udostępnienie na informatycznym nośniku danych
 • 16,29 zł  za 1 stronę wyciągu albo odpisu

W przypadku, gdy dokumentacja medyczna wysyłana jest listem poleconym lub kurierem, przesyłka nadawana jest za pobraniem na koszt wnioskodawcy.

 

* - Opłaty nie nalicza się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, a także jeżeli uprawnionym organom lub podmiotom przepisy przyznają prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawcy Szpital jest administratorem danych osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Przetwarzanie informacji zawartych we wniosku jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego – udostępnienia oraz prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat. W tym czasie mogą zostać ujawnione podmiotom sprawującym kontrolę lub nadzór nad Szpitalem, a także świadczącym na rzecz Szpitala usługi, w szczególności pocztowe, audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu zrealizowania powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 032 2071620. Osoba, której dane dotyczą może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 marzec 2023 07:40 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 marzec 2023 07:43 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 marzec 2023 07:44 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 marzec 2023 08:53 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 marzec 2023 08:55 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 marzec 2023 10:02 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 czerwiec 2023 12:53 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 sierpień 2023 05:48 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 listopad 2023 08:47 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 maj 2024 05:30 Daniel Dębiec