Nowe lądowisko w Szpitalu

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im Jana Pawła II w Katowicach od dnia 11.12.2013 roku wznawia przyjmowanie śmigłowców sanitarnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Lądowisko dla śmigłowców sanitarnych przy GCZD w Katowicach powstało w celu zapewnienia prawidłowej obsługi śmigłowców sanitarnych, transportujących pacjentów w stanie zagrożenia życia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Lądowisko zostało wpisane z dniem 6 listopada 2013 roku (pod numerem 245) do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Inwestycja w całości została sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Katowice. Lokalizacja lądowiska na działce szpitala zapewni krótki czas transportu pacjentów między śmigłowcem a SOR. Zrealizowanie inwestycji stanowiło niezbędny warunek finansowania wykonywanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym świadczeń medycznych, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Budowa lądowiska wymagała wykonania pola wzlotów i strefy przyziemienia z odpowiednim oświetleniem nawigacyjnym oraz drogi dojazdowej. Jednocześnie należało zapewnić bezpieczną przestrzeń w powietrzu poprzez likwidację przeszkód lotniczych i ich odpowiednie oznaczenie.