Zatańczyli dla dzieci

Z początkiem sierpnia pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach odwiedzili goście z Ukrainy. 13-osobowy Zespół „Kwieciste Gwiazdy” zaprezentował ciekawy program artystyczny.

Występ dedykowany był jednej z pacjentek Szpitala, Zuzannie Krupie, która w GCZD doszła do upragnionego zdrowia oraz wszystkim hospitalizowanym tutaj dzieciom. Młodzi artyści, na co dzień wychowankowie rodzinnego Domu Dziecka w Kiwercach na Ukrainie, dali ponad godzinny show, złożony m.in. z tradycyjnych tańców ukraińskich, baletu oraz tańca nowoczesnego. Mali i duzi pacjenci z zapartym tchem obserwowali występ, a wraz z jego końcem nagrodzili członków Zespołu gromkimi brawami i chętnie pozowali z nimi do pamiątkowego zdjęcia.

Zespół „Kwieciste Gwiazdy” współpracuje ze Stowarzyszeniem Dziecięce Artystyczne Koncerty Integracyjne z Bielska-Białej, którego celem jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym, z Domów Dziecka, rodzin dotkniętych patologią alkoholową i ze środowisk ubóstwa społecznego, wspólnej zabawy z rówieśnikami w duchu dobra, miłości i tolerancji, wyrabianie ambicji, etyki i kultury osobistej oraz emocjonalne dowartościowanie.