Szkolenie w Izbie Lekarskiej

W dn. 20.05.2015 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce schorzeń demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Kierownikiem naukowym konferencji była dr Ilona Kopyta, zaś prelegentem dr Jerzy Pietruszewski. Kolejno omówiono także aktualne zalecenia dotyczące kwalifikacji do programu leczenia stwardnienia rozsianego u pacjentów pediatrycznych.