W GCZD otwarto nową izolatkę dla pacjentów z mukowiscydozą

14 stycznia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach odbyło się coroczne spotkanie rodziców dzieci chorujących na mukowiscydozę z lekarzami, dietetyczką i rehabilitantką Szpitala w celu nawiązania bliższej współpracy. Spotkanie poprzedziło uroczyste otwarcie izolatki przystosowanej do hospitalizacji pacjentów z mukowiscydozą.

Uczestnicy wysłuchali wykładów:
„Perspektywy w leczeniu mukowiscydozy” – dr n.med. Bożeny Kordys-Darmolińskiej
oraz  Enzymoterapia w mukowiscydozie – prof. dr hab. n.med. Haliny Woś.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Fundacji Matio – Paweł Wójtowicz, który wziął udział w dyskusji dot.  problemów socjalnych pacjentów cierpiących na schorzenie.

Spotkanie poprzedziło otwarcie pomieszczenia o podwyższonym standardzie epidemiologicznym, tj. sali z węzłem sanitarnym dla pacjentów wymagających leczenia szpitalnego z zaostrzeniem CF z udziałem Dyrektora GCZD Mariana Kreisa oraz Dyrektor ds. Lecznictwa Kingi Poborskiej.

Przystosowanie pomieszczenia wsparła finansowo MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.