W GCZD powstanie centrum urazowe dla dzieci

Jedno z siedmiu w kraju centrów urazowych dla dzieci powstanie w Katowicach. Warta 9 mln zł inwestycja jeszcze w tym roku rozpocznie się  w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Cele i zasady powstawania dziecięcych centrów urazowych (CUD) określa obowiązujące od 1 czerwca 2016 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zadaniem CUD-ów będzie kompleksowa diagnoza i leczenie ciężkich wielonarządowych obrażeń u dzieci i młodzieży, bez potrzeby przewożenia ich do innych ośrodków. Dzięki temu zmniejszy się śmiertelność okołourazowa, a poszkodowane dzieci będą miały znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności.

Każde centrum urazowe dla dzieci ma zapewniać opiekę medyczną dla populacji co najmniej 1 mln osób. Maksymalny czas dotarcia z miejsca zdarzenia do CUD określono na 1,5 godz. W centrach ma być zapewnione działanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz oddziałów lub specjalistów neurochirurgii lub neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. CUD powinien mieć też zapewniony całodobowy dostęp do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej, Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD) było naturalnym kandydatem do utworzenie w nim dziecięcego centrum urazowego. – Jesteśmy szpitalem położonym w centrum kilkumilionowej aglomeracji o wysokiej renomie i niezbędnym wyposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną. Układ drogowy w regionie pozwala na dotarcie karetki do naszego szpitala w półtorej godziny niemal z każdego miejsca w województwie. Mamy też własne lądowisko dla helikopterów, co również wymagane jest od centrów urazowych – wyjaśnia Bartosz Grzybowski, zastępca dyrektora GCZD ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych.

Inwestycja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach będzie polegała na rozbudowie obecnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). – Na potrzeby CUD zabudowane zostanie miejsce, gdzie teraz stacjonują karetki SOR-u. Nowy podjazd, zamknięty i zadaszony, zostanie zlokalizowany przy wschodniej elewacji kompleksu, wraz z automatyczną bramą dla karetek – informuje dyrektor Grzybowski.

Ważną częścią projektu będzie zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Wzbogacą się o nie Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii i Urologii, Oddział Chirurgii Ortopedycznej, Oddział Neurochirurgii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Blok Operacyjny oraz Oddział Kardiochirurgii.

Projekt zakłada również przebudowę szybu windowego oraz zakup nowej windy towarowo-osobowej. Nowoczesna winda umożliwi szybszy transport małych pacjentów do zlokalizowanych wyżej oddziałów: Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej.

Prace budowlane rozpoczną się po otrzymaniu środków finansowych, na przełomie 2016 i 2017 roku. Potrwają  ok. 6 miesięcy. Zmodernizowane centrum urazowe dla dzieci przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka rozpocznie działalność w połowie 2017 roku. Centrum jako „planowane”  zostało już wpisane do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wartość inwestycji to 9 mln zł. 85 proc. tej kwoty pokryte zostanie ze środków Działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które jest dedykowane wsparciu infrastruktury ratownictwa medycznego. 15 proc. kosztów inwestycji zostanie sfinansowanych ze środków budżetowych.

15-06-16-SOR