Czym są choroby rzadkie?

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka objęło naukowy patronat nad XIV Międzynarodową Konferencja Chorób Rzadkich.

W konferencji uczestniczyć będą wybitni naukowcy w dziedzinie chorób rzadkich z kraju i  z zagranicy, specjaliści chorób metabolicznych, genetycy, neurolodzy, kardiolodzy, lekarze świadczący bezpośrednią opiekę medyczną nad pacjentami, eksperci systemu ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej, liderzy organizacji pacjentów z kraju i z zagranicy. Podczas konferencji prowadzone będą wykłady dla lekarzy i naukowców, seminaria dla lekarzy i terapeutów, konsultacje i konsylia medyczne oraz debaty z ekspertami.

Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi oraz poszerzenie wiedzy i przekazanie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie chorób rzadkich, prowadzące do poprawy diagnostyki i specjalistycznej opieki medycznej nad pacjentami z chorobami rzadkimi.

Konferencja odbędzie się w dniach od 1 do 3 lipca w Białobrzegach k. Warszawy.

30-06-16-Kuba