Medycy uczą nauczycieli, czym jest cukrzyca

W naszym szpitalu trwają szkolenia dla nauczycieli, przygotowujące ich do pracy i opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrekcja placówki oświatowej nie może odmówić przyjęcia dziecka z cukrzycą. Jest natomiast zobowiązana do zapewnienia mu  odpowiednich warunków podczas pobytu w przedszkolu czy szkole. W placówce powinny zostać wprowadzone odpowiednie procedury określające postępowanie z takimi uczniami, dyrekcja powinna również zapewnić kadrze pedagogicznej i pozostałym pracownikom szkolenia z zakresu postępowania z chorym dzieckiem.

Wiemy, że placówki oświatowe mają problem z organizacją takich szkoleń. Dlatego jako szpital bierzemy tę rolę na siebie. Opracowaliśmy program szkoleń, zapraszamy nauczycieli do naszego szpitala na zajęcia, przekazujemy wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności. Nauczyciele na miejscu mogą dopytać o interesujące ich kwestie – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, kierownik Oddziału Diabetologii Dziecięcej w GCZD, przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Szkolenie „Bezpieczna szkoła i przedszkole dla dzieci z cukrzycą”  skierowane jest do nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych. Podczas zajęć przekazywane są najważniejsze informacje o chorobie, ale także wiele praktycznych informacji. Uczestnicy zajęć dowiadują się m. in.  o objawach cukrzycy, sposobach postępowania podczas choroby, zapoznają się ze sposobami podawania insuliny, zasadami żywienia w trakcie choroby oraz metodami pomiaru glikemii.

W ofercie edukacyjnej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka są też zajęcia praktyczne. Opiekunowie dzieci chorych na cukrzycę mogą wziąć udział w szkoleniu z obsługi pompy insulinowej, a także w warsztatach, podczas których komponowana jest zbilansowana dieta dla małych diabetyków.

 To są niezwykle przydatne szkolenia. W naszej szkole mamy w tym roku pierwszoklasistkę chorującą na cukrzycę. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia na pewno pomogą nam w zapewnieniu właściwej opieki dziewczynce  – chwali zajęcia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka pani Natalia, nauczyciela z szkoły podstawowej w Knurowie.

Zajęcia są prowadzone przez edukatorki diabetologiczne, czyli pielęgniarki specjalnie przygotowane i przeszkolone do pracy z osobami chorymi na cukrzycę. – W  naszym szpitalu są zatrudnione 3 edukatorki.  Ich rola jest nie do przecenienia. Są osobami pierwszego kontaktu dla z dziecka i jego rodziny. Oswajają chorobę, uczą właściwej diety i korzystania sprzętu do pomiaru glikemii – mówi prof. Przemysława Jarosz Chobot.

Cukrzyca to jedna z groźniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Nieleczona może prowadzić do powikłań, a w konsekwencji do śmierci. W Polsce na cukrzycę choruje 2,7 mln osób. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach to jeden z wiodących ośrodków w kraju zajmujących się leczeniem świeżo rozpoznanej cukrzycy. Obecnie pod opieką placówki pozostaje ok. 1500 pacjentów z rozpoznaną chorobą. W 2016 roku w ośrodku zdiagnozowano 190 nowych przypadków cukrzycy. Do września 2017 r. liczba ta wyniosła już ponad 120 przypadków.

cukrzyca-szkolenie