30 mln zł dofinansowania dla naszego szpitala

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka otrzyma 30 mln zł unijnego dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych w placówce.

Większość z przyznanej szpitalowi kwoty sfinansuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Nowoczesny sprzęt za ponad 23 mln zł trafi m. in. do pracowni endoskopii, radiologii, szpitalnego laboratorium, a także na blok operacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział neurochirurgii. Będą to m. in. inkubatory, inkubatory transportowe, zamknięte, otwarte, kardiomonitory, mobilne aparaty rentgenowskie, lampy operacyjne, negatoskopy cyfrowe oraz stoły operacyjne. Na oddział intensywnej terapii i patologii noworodka trafią m.in. echokardiograf, po dziewięć inkubatorów otwartych i zamkniętych, 18 kardiomonitorów, a także pompy infuzyjne i objętościowe oraz respiratory.

Pozostałe 6,5 mln zł sfinansuje rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego w GCZD. Te środki  zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie personelu.

Dofinansowania przyznano w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W piątek 2 lutego została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. – To wsparcie bardzo pomoże naszej placówce, a nowy sprzęt zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość naszych usług – powiedział podczas uroczystości Marian Kreis, dyrektor GCZD.

–  Takie działanie wpisuje się w politykę rządu, wśród priorytetów którego jest zdrowie dzieci i młodzieży. Ten projekt jest również bardzo istotny z punktu widzenia realizacji programu „Za życiem”, który ma zagwarantować właściwą opiekę nad rodzinami, w których pojawiają się dzieci z problemami zdrowotnymi – dodała Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

IMG_6342