Projekt Zdarzenia Niepożądane

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka jako jeden z 28 szpitali w Polsce uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część „Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki” realizowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Termin realizacji: od 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

Cel: Zmniejszenie ryzyka świadczonej opieki medycznej poprzez wdrożenie w szpitalach systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych, ich analizowania i wprowadzania zmian na podstawie uzyskiwanych wyników w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej.

zdarzenia-niepozadane

POWER+CMJ+UE_kolor-m