Nasz oddział ratunkowy bardziej nowoczesny

Ważne finansowe wsparcie dla GCZD! Nasz szpital otrzyma 500 tys. zł. unijnego dofinansowania. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury medycznej.

26 września w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podpisał umowy z beneficjentami programów „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” oraz „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”. Z pomocy finansowej skorzystają 3 szpitale oraz 2 uczelnie z woj. śląskiego.

Pieniądze trafią m. in.  do Górnośląskiego Centrum  Zdrowia Dziecka w Katowicach. Środki sfinansują m. in. zakup 3 respiratorów i 3 kardiomonitorów, defibrylatora, zestawów do intubacji i wentylacji oraz aparatu do podgrzewania płynów infuzyjnych. Wartość dofinansowania dla GCZD wynosi w sumie pół miliona złotych.

  Dzięki tej aparaturze będziemy w stanie jednocześnie udzielać specjalistycznej pomocy medycznej większej liczbie pacjentów. To może mieć wielkie znaczenie w przypadku katastrof i innych zdarzeń masowych, na które jako personel oddziału ratunkowego musimy być stale przygotowani – podkreśla dr Andrzej Bulandra, koordynator części chirurgicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w GCZD.

 To kolejne istotne wsparcie finansowe otrzymane w ostatnich miesiącach przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. W styczniu 2018 r. w szpitalu zakończyła się modernizacja oddziału ratunkowego. Wartość inwestycji to 9 mln zł. 85 proc. tej kwoty pokryte zostało ze środków unijnych, pozostała część z ministerialnych.

Z kolei w lutym tego roku szpital podpisał umowę na 30 mln zł unijnego dofinansowania, które przeznaczono głównie na zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Nowoczesny sprzęt za 23 mln zł trafił m. in. do pracowni endoskopii, radiologii, szpitalnego laboratorium, a także na blok operacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział neurochirurgii. Resztę środków (ok. 7 mln zł) przeznaczono na rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego w GCZD.

 

IMG_20180926_134906