Neurosilesia w Katowicach

W Katowicach odbędzie się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowej NeuroSilesia. W spotkaniu aktywny udział wezmą eksperci Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Choroby układu nerwowego należą do najczęstszych w naszej populacji. Są poważnym problemem ekonomicznym i społecznym, z uwagi na parametry zachorowalności, postępujący charakter, potencjalną niepełnosprawność intelektualną i ruchową. Do najpoważniejszych chorób neurologicznych należą m. in. udar mózgu, stwardnienie rozsiane, padaczka oraz schorzenia neuronkologiczne.

– Konferencja będzie okazją do wysłuchania wystąpień znakomitych wykładowców oraz wymiany doświadczeń między polskimi ośrodkami W programie spotkania ujęto tematykę nowoczesnej neurologii dziecięcej i dorosłych w aspekcie diagnostycznym oraz terapeutycznym – informuje doc. Ilona Kopyta z kierownictwa naukowego konferencji, lekarz-specjalista  na co dzień pracująca w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października. Program i informacje organizacyjne dostępne są na stronie www.neurosilesia.pl .

 

105_neurosilesia