Leczymy na najwyższym światowym poziomie

Duże wyróżnienie dla Kliniki Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Katowicki ośrodek otrzymał w tych dniach międzynarodowy certyfikat potwierdzający najwyższą jakość opieki nad dziećmi chorującymi na cukrzycę.

Centre of Reference for Pediatric Diabetes to renomowany certyfikat przyznawany przez grupę SWEET – Pediatric Diabetes Working To Create Centers Of Reference, International Diabetes Federation Europe (IDF-Europe) International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) ośrodkom, w których leczą się młodzi pacjenci diabetologiczni. Certyfikat przyznawany jest w ramach projektu SWEET (Pediatric Diabetes Working To Create Centers Of Reference), zainicjowanego w 2008  przy wsparciu unijnego Programu Zdrowia Publicznego. Projekt SWEET ma na celu poprawę profilaktyki wtórnej, diagnostyki i kontroli cukrzycy typu 1 i 2 u dzieci i młodzieży. Jego misją jest, by poprzez wspieranie rozwoju ośrodków referencyjnych zmniejszać nierówności w dostępie do opieki nad dziećmi z cukrzycą, przy zachowaniu wysokiej jakości opieki oraz jej stałym podnoszeniu.

– To wielkiej wyróżnienie, zarówno dla Kliniki Diabetologii Dziecięcej SUM, jak i dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka – podkreśla prof. Przemysława Jarosz-Chobot, kierująca Oddziałem Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. – Certyfikat potwierdza wieloletnie doświadczenie połączone z wysoką jakością specjalistycznej opieki diabetologicznej w naszym ośrodku. Dla pacjentów, również tych z zagranicy, to sygnał, że w Katowicach małych pacjentów diabetologicznych leczymy na najwyższym światowym poziomie z pełną dostępnością do najnowocześniejszych technologii w cukrzycy. Certyfikat jest też wyrazem uznania  pracy całego naszego zespołu – lekarzy, pielęgniarek, dietetyków i edukatorów diabetologicznych.

Do inicjatywy SWEET przystąpiło już 64 ośrodków na całym świecie. O rosnącym znaczeniu projektu świadczy fakt,  że kolejnych 65 placówek jest obecnie w trakcie ubiegania się o nadanie członkostwa. Katowice są drugim polskim ośrodkiem (po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym), który znalazł się w tym elitarnym gronie.

By uzyskać certyfikację, Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM musiała przejść zewnętrzny audyt, podczas którego oceniane były m. in. procedury medyczne, kompetencje personelu oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę. Wśród wymogów niezbędnych do uzyskania certyfikacji jest też liczba minimum 150 pacjentów diabetologicznych leczących się w danej placówce, współpraca ze stowarzyszeniami pacjentów, możliwość leczenia pacjentów zagranicznych oraz prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci. Audyt certyfikacyjny przeprowadzany jest raz na dwa lata. Umożliwia placówkom poddawanym ocenie korygowanie i udoskonalanie jakości opieki nad pacjentami chorymi na cukrzycę. Z kolei publikowane dwa razy do roku raporty porównawcze wyników leczenia pozwalają na naukową wymianę doświadczeń, współpracę ośrodków diabetologicznych skupionych w SWEET oraz standaryzację schematów opieki.

Jak podkreśla prof. Przemysława Jarosz-Chobot, otrzymanie certyfikatu to dowód uznania dla stosowanego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach holistycznego podejścia do pacjentów diabetologicznych. – Zawiera ono w sobie zarówno przekazanie pełnego zakresu wiedzy na temat cukrzycy, prowadzenia samokontroli, naukę obsługi i powszechnego zastosowania nowoczesnych technologii, a także pomoc w komponowaniu właściwego zdrowego żywienia. Edukacja i reedukacja zarządzania cukrzycą na naszym oddziale i poradni są prowadzone w sposób ciągły, zarówno w grupach pacjentów i ich opiekunów, jak i indywidualnie – wyjaśnia prof. Przemysława Jarosz-Chobot.

W ramach zintegrowanej opieki szpital wspiera pacjentów i ich rodziny organizacyjnie i prawnie. Od wielu lat organizuje też dzieciom chorym na cukrzycę wolny czas. Dzięki zaangażowaniu personelu medycznego szpitala co roku kilkudziesięciu podopiecznych Oddziału Diabetologii Dziecięcej I Pediatrii GCZD wyjeżdża na letni obóz do Holandii.

 

certyfikat-SWEET