Zasady przekazywania mleka matki dla noworodków

Zmieniamy zasady przekazywania mleka matki dla noworodków hospitalizowanych w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka GCZD.
Od 18 marca NIE BĘDZIE MOŻLIWE WNOSZENIE MLEKA NA ODDZIAŁ przez osoby spoza szpitala. Mleko będzie transportowane na oddział przez pracowników szpitala w specjalnej lodówce.

W związku z tym prosimy o dostarczenie mleka w OPAKOWANIACH JEDNORAZOWYCH (np. woreczkach do przechowywania pokarmu lub butelkach), które później NIE BĘDĄ PAŃSTWU ZWRACANE.

Prosimy o CZYTELNE OPISANIE OPAKOWANIA z mlekiem następującymi informacjami:
– imię i nazwisko dziecka,
– data i godzina odciągnięcia pokarmu.

Prosimy o dostarczenie mleka w godz. 13.00-14.00 oraz 20.00-21.00. W tych godzinach mleko będzie od Państwa odbierane przy wejściu do szpitala oraz przechowywane i transportowane na oddział w specjalnej lodówce.

Wszystkie te rozwiązania obowiązują co najmniej do 29 marca 2020. Będziemy Państwa na bieżąco informować o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu Oddziału Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka GCZD i całego szpitala.

18-03-20-butelka