Zmiany w funkcjonowaniu przychodni przyszpitalnych w GCZD

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY FUNKCJONOWANIA PRZYCHODNI PRZYSZPITALNYCH
W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

Uprzejmie informujemy, iż w związku z epidemią Covid-19, od 1 czerwca nasza placówka podejmuje działania, aby Poradnie Specjalistyczne mogły rozpocząć przyjmowanie Pacjentów w kontakcie bezpośrednim (w niektórych przypadkach). Prowadzimy także dalsze udzielanie teleporad, w przypadku pacjentów wymagających jedynie wizyty kontrolnej.
Proces uruchomienia bezpośrednich wizyt Pacjentów musi odbywać się w sposób bezpieczny dla wszystkich. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z procedurą obowiązującą w naszej placówce. Wierzymy, że odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

Procedura dla Pacjentów:
1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
2. Biletomaty wydają bilety w kolejności zgodnej, z godziną umówionej wizyty.
3. Należy zgłaszać się do rejestracji nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wizyty w poradni. Pacjenci zgłaszający poza wyznaczonymi godzinami, nie zostaną wpuszczeni na teren szpitala. * Wyjątek stanowi konieczność wykonania badań, przed zaplanowaną wizytą.
4. Z Pacjentem może wejść na teren poradni, tylko 1 opiekun.
5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała. Temperatura powyżej 37,5°C wykluczy możliwość odbycia wizyty.
6. Każdy Pacjent lub Opiekun zobligowany jest do wypełnienia „Karty wywiadu z pacjentem- oświadczenie” związanej z Covid-19.
7. Każdy Pacjent i Opiekun ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy ( osłona twarzy zgodnie z wytycznymi MZ i GIS ) .
8. Każdy Pacjent i Opiekun ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne na trenie naszej placówki.

Informacja dla Pacjentów dotycząca funkcjonowania poszczególnych poradni:

1. Działanie następujących poradni specjalistycznych zostało wstrzymane do odwołania:
– Pracowni Fizjoterapii, Kinezyterapii i Masażu

2. Poradnie przyjmujące pacjentów na wizyty osobiste:
– Poradnia Okulistyczna,
– Poradnia Logopedyczna,
– Poradnia Genetyczna,
– Poradnia Audiologiczna,
– Poradnia Chirurgiczna,
– Poradnia Ortopedyczna,
– Poradnia Urologiczna,
– Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka,
– Poradnia Otolaryngologiczna,
– Poradnia Neurochirurgiczna,
– Poradni Leczenia Bólu,
– Poradnia Kardiologiczna,

3. Poradnie realizujące wizyty tylko w formie teleporad:
– Poradnia Onkologii i Hematologii

4. Następujące poradnie przyjmują na wizyty osobiste tylko pacjentów po zabiegach / po hospitalizacji / I- razowych / po wcześniejszej teleporadzie:
– Poradnia Neurologiczna,
– Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
– Poradnia Gastroenterologiczna,
– Poradnia Diabetologiczna,
– Poradnia Kardiochirurgiczna,
– Poradnia Chorób Metabolicznych,
– Poradnia Leczenia Mukowiscydozy,
– Poradnia Nefrologiczna,
– Poradnia Leczenia Żywieniowego
– Poradnia Endokrynologiczna,

Wizyty  kontrolne w powyższych poradniach, w miarę możliwości zalecamy  realizować  w formie teleporady.

5. Z teleporady może skorzystać wyłącznie pacjent, który jest pod stałą opieką specjalisty, a zaplanowana wizyta jest wizytą kontrolną, która ma służyć kontroli stanu zdrowia, analizie wyników badań, wystawieniu e-recepty lub e- zwolnienia lekarskiego .

6. W celu umówienia teleporady prosimy o kontakt z naszym Call Center pod numerem telefonu ( 32 207 17 77 ) w godzinach 8:30 – 14:30 . Teleporady są umawiane w godzinach pracy lekarza w poradni specjalistycznej. Po wyznaczeniu terminu teleporady, lekarz kontaktuje się Państwem telefonicznie. Po przeprowadzeniu teleporady lekarz zadecyduje, kiedy będzie konieczna osobista wizyta w poradni.

7. Z teleporady nie może skorzystać pacjent I – razowy ( nie objęty jeszcze leczeniem w danej poradni specjalistycznej).

8. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie funkcjonowania poradni, konieczności pojawienia się na wizycie, umówienia teleporady lub przełożenia terminu, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Call Center pod numerem telefonu : 32 207 17 77 w godzinach 8:30 – 14:30 lub pod adresem mailowy : zps@gczd.katowice.pl ( czas oczekiwania na odpowiedź 2- 3 dni ).

9. Powyższe zasady dotyczące przyjmowania pacjentów w wybranych poradniach specjalistycznych, obowiązują do odwołania. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych poradni specjalistycznych, będą wprowadzone stopniowo. Prosimy o śledzenie komunikatów umieszczanych i aktualizowanych na naszej stronie.

 

18-03-20-poradnia