Dofinansowanie dla GCZD pomoże w walce z koronawirusem

Blisko 4,5 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ze środków unijnych oraz z budżetu państwa otrzyma Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksową modernizację centralnej sterylizacji oraz doposażenie izolatek dla małych pacjentów.

Projekt obejmuje zakup myjni, dezyfekatorów, sterylizatorów oraz wytwornicy pary. Dzięki dofinansowaniu szpital wprowadzi też system komputerowy do obsługi centralnej sterylizacji i stacji przygotowania łóżek. W ramach projektu izolatki na poszczególnych oddziałach szpitala zostaną wyposażone w urządzenia do utylizacji naczyń jednorazowych, a także w sprzęt do dekontaminacji plazmowej. Usprawni to proces dezynfekcji pomieszczeń i zwiększy bezpieczeństwo epidemiczne pacjentów i personelu GCZD, szczególnie w czasie pandemii.

Wsparcie finansowe pomoże naszemu szpitalowi w profilaktyce i zwalczaniu COVID-19. Pozwoli na sprawną i skuteczną dezynfekcje szpitalnych izolatek oraz pomoże w prawidłowej sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych. To niezwykle ważne procedury, nie tylko w czasie pandemii koronawirusa – mówi Marian Kreis, dyrektor szpitala.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach to jeden ze szpitali, które decyzją wojewody śląskiego zostały w czasie pandemii postawione w stan podwyższonej gotowości. Szpital przez cały ten okres kontynuował leczenie małych pacjentów, zarówno na oddziałach, jak i w przyszpitalnych poradniach, a także przyjmował pacjentki do porodów. W placówce wprowadzono jednak szereg istotnych procedur służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Skuteczna sterylizacja i dezynfekcja są ważną częścią tych działań.

Całkowita wartość projektu „Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się  wirusa SARS CoV-2” to 4 677 517,00 zł. Na kwotę tę składa się dofinansowanie z Unii Europejskiej  (3 975 039,45 zł), środki z budżetu państwa (467 651,70 zł) oraz wkład własny szpitala  (233 825, 85 zł). Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 26 czerwca 2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 

Centralna-Sterylizatornia-08-07-20