Empatyczna rozmowa sprzyja leczeniu

Jak rozmawiać z rodzicem dziecka ciężko chorego?  Co można powiedzieć dorosłemu, a co maluchowi? Co to znaczy prawo pacjenta do informacji? To tylko niektóre tematy szkoleń z zakresu komunikacji, które rozpoczęły się w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Projekt zakłada przeszkolenie lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników i opiekunów medycznych – wszystkich tych pracowników szpitala, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentem lub jego opiekunem. W zajęciach będą więc również uczestniczyć rejestratorki i sekretarki medyczne, a także pracownicy radiologii.

Nasz personel jest przygotowany do rozmów, czasem bardzo trudnych, z pacjentami i ich opiekunami. Zasady właściwej komunikacji warto jednak co jakiś czas przypominać, dlatego chcemy wyposażyć naszą załogę w wiedzę i umiejętności usystematyzowane i poszerzone. Prawidłowa komunikacja sprzyja leczeniu i pomaga dzieciom oraz ich opiekunom szybciej i łatwiej przejść przez pobyt w szpitalu – mówi Joanna Perlak-Piątek, psycholog w GCZD.

W programie szkolenia są elementy teorii komunikacji, główny nacisk położono jednak na praktyczną wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć poruszane będą więc zagadnienia emocji i ich rozumienia, mowy ciała czy też najczęstszych błędów popełnianych w rozmowie o stanie zdrowia.

To często są drobne niedokładności, które mogą jednak wpłynąć na nastawienie do leczenia i szpitala. Matka, która kolejny raz zadaje to samo pytanie, nie powinna usłyszeć: „Już tyle razy pani to tłumaczyłam”. Znacznie bardziej na miejscu będzie natomiast „Rozumiem, że bardzo się pani martwi o córeczkę, dlatego wyjaśnię ponownie…” – mówi Joanna Perlak-Piątek.

Bardzo istotną częścią szkolenia będzie też sposób rozmowy i przekazywania trudnych informacji rodzicom chorych dzieci.  – Inaczej rozmawia się z rodzicem, który czuje się zagrożony, a inaczej z tym, który ma  poczucie krzywdy. Jeszcze inny sposób rozmowy warto przyjąć w kontakcie z rodzicem, który ciężką chorobę dziecka traktuje jako wyzwanie – wyjaśnia Joanna Perlak-Piątek.

Ważną częścią zajęć jest też przypomnienie i praktyczne omówienie praw pacjenta. – Bez ich przestrzegania nie ma mowy nie tylko o dobrej komunikacji, ale i o skutecznym szpitalnym leczeniu. To m. in. prawo pacjenta do informacji, leczenia bólu, poszanowania intymności i godności czy obecności osoby bliskiej – mówi Małgorzata Herian, radca prawny w GCZD.

Nasze szkolenie nosi podtytuł: „jak w procesie leczenia budować mosty zamiast murów”. Chodzi bowiem nie tylko o odpowiednie przekazywanie informacji, ale także o budowanie wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu, empatii i zaufaniu. Ważne jest nie tylko to co mówimy, ale i jak mówimy do naszych pacjentów i ich bliskich. Ważna jest interakcja, dostrojenie się do potrzeb i możliwości odbioru rozmówcy oraz stwarzanie odpowiednich warunków do rozmowy. Dobra komunikacja jest podstawą efektywnego leczenia – podkreśla psycholog dr Justyna Dubiel, pełnomocnik ds. praw pacjenta w GCZD.

Szkolenia z komunikacji rozpoczęły się w GCZD w zeszłym tygodniu. Szpital do wakacji planuje przeszkolić cały personel mający kontakt z pacjentami i ich opiekunami. Jesienią planowane są kolejne zajęcia, które będą koncentrować się na wybranych aspektach komunikacji. W placówce będzie też wprowadzana reguła, że każdy nowy pracownik będzie obowiązkowo przechodził szkolenie z zakresu komunikacji.

Szkolenie to kolejny element poprawiający komunikację z pacjentami i ich opiekunami w GCZD. Od początku marca w szpitalu funkcjonuje zespół ds. komunikacji w sytuacjach kryzysowych.  Zadaniem zespołu, w skład którego wchodzą psychologowie i prawnicy, jest pomoc personelowi szpitala w trudnych sytuacjach związanych z komunikacją z pacjentami i opiekunami, a także wspieranie dzieci i ich opiekunów, jeśli sytuacja tego wymaga. Członkowi zespołu są stale dostępni – bezpośrednio lub online.

***
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. W GCZD funkcjonują 24 poradnie specjalistyczne oraz 18 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje ok. 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 35 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W GCZD, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizowany jest kompleksowy program szkoleń dla studentów polskich i zagranicznych, który uzyskał pozytywną opinię polskiej i amerykańskiej komisji akredytacyjnej. Prowadzone jest również kształcenie przed i podyplomowe, w tym specjalizacje, staże oraz kursy specjalistyczne w zawodach medycznych. Szpital w Katowicach to także jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultra rzadkich u dzieci. Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 9001 oraz Certyfikat „Czyste Leczenie”. Placówka spełnia także standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), posiadając tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Szpital jest również laureatem wielu prestiżowych nagród, otrzymał m. in. tytuł „Bezpieczny Szpital 2015” oraz „Markę Śląskie 2018”. Placówka zatrudnia ponad 1000 pracowników.

 

Karta-Praw-Dziecka-Pacjenta-d