Katowice od czwartku stolicą otolaryngologii dziecięcej

Kilkuset specjalistów – otolaryngologów, logopedów i fizjoterapeutów – bierze udział w Ogólnopolskiej Konferencji XXII Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Impreza od czwartku 9 września odbywa się w formule online, jednak część gości uczestniczy w wydarzeniu w formie stacjonarnej w Katowicach. Wśród wykładowców i ekspertów konferencji są lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

 W spotkaniu biorą udział wybitni eksperci krajowi i zagraniczni, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się w formie wykładów oraz warsztatów szkoleniowych. Wydarzenie skierowane jest do lekarzy i pielęgniarek, a także fizjoterapeutów, logopedów i innych ekspertów z zakresu otolaryngologii dziecięcej oraz studentów. Ciekawe informacje podczas konferencji zdobędą również rodzice pacjentów laryngologicznych.

Ze względu na trwającą pandemię COVID -19 konferencja odbywa się w formie online z obecnością zaproszonych gości w studiu. Uczestnicy w formie interaktywnej będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcom. Program spotkania pozwoli na zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy oraz kierunkami rozwoju w zakresie m. in. diagnostyki i leczenia niedosłuchu, chirurgii małoinwazyjnej i rekonstrukcyjnej, rynochirurgii i otochirurgii. Ważną częścią spotkania będzie sesja poświęcona wpływowi COVID-19 na problemy laryngologiczne u dzieci.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach jest jednym z najważniejszych ośrodków otolaryngologii dziecięcej w Polsce. Przez ostatnie 20 lat w tutejszym oddziale i przyszpitalnej poradni leczyło się ponad 50 tys. pacjentów.

Wykonujemy niemal pełny operacji z zakres głowy i szyi u dzieci. Wiele z nich ma charakter interdyscyplinarny, przy zabiegach współpracujemy ze specjalistami z zakresu neurochirurgii, gastrologii czy endokrynologii. Leczymy wady rozwojowe, zmiany nowotworowe oraz urazy po wypadkach. W ramach oddziału funkcjonuje też odcinek zabiegów jednodniowych oraz pracownia audiologiczna. Rocznie w oddziale i poradni leczy się ok. 3 tys. małych pacjentów – mówi dr hab. Ireneusz Bielecki, szef Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej GCZD, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Więcej informacji o Ogólnopolskiej Konferencji XXII Dni Otolaryngologii Dziecięcej: https://otolaryngologiadziecieca2021.agora-konferencje.pl/

Patronat nad wydarzeniem objęli Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice oraz Dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Ireneusz Bielecki