GCZD nagrodzone za innowacje, które ratują dzieciom życie i zdrowie

Transplantacje tkanek chroniące dzieci przed amputacją stopy, wielopoziomowa rekonstrukcja tętnic płucnych, metoda chirurgicznej implantacji zastawki biologicznej na rozszerzalnym stencie u dzieci – te projekty zgłoszone przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zyskały wielkie uznanie Kapituły Konkursu Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020.

 Jury tegorocznej IV edycji konkursu nagrodziło zgłoszone przez GCZD interdyscyplinarne, wysokospecjalistyczne zabiegi przeprowadzone w katowickim szpitalu, które uratowały dzieciom życie lub uchroniły je przed kalectwem. 

 Tak było w przypadku 13-letniej Ewy i 17-letniego Tomka, którzy doznali rozległych urazów stopy podczas wypadków samochodowych. Podczas dwóch niezależnych zabiegów lekarze z GCZD oraz Centrum Onkologii w Gliwicach przeprowadzili u nastolatków operacje rekonstrukcyjne stopy z wykorzystaniem tkanek pobranych z uda, które następnie przeniesiono w ubytek tkanek na stopie i wykonano mikrozespolenia naczyniowe. Zabiegi uratowały pacjentów przed amputacją.

Jak podkreśla prof. Tomasz Koszutski, szef Oddziału Chirurgii i Urologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego GCZD, tego typu operacje rekonstrukcyjne wymagają zaangażowania lekarzy wielu specjalizacji.

– Historia Tomka czy Ewy to bardzo trudne przypadki. Dzięki wielospecjalistycznemu charakterowi naszej placówki oraz współpracy z innymi ośrodkami potrafimy przywracać sprawność młodym ludziom po wypadkach. Pomaga w tym również nowoczesna aparatura medyczna. To nie tylko drukarki 3D, które pozwalają na wyprodukowanie fragmentu kości czy szablonu używanego podczas zabiegów. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach korzystamy z mikroskopu do zespoleń mikronaczyniowych, który pozwala na łączenie naczyń o średnicy nieprzekraczającej 2 mm. Dzięki temu pacjenci po skomplikowanych operacjach onkologicznych czy urazach komunikacyjnych mają szanse uniknąć okaleczenia i zyskują szanse na powrót do sprawności – podkreśla prof. Tomasz Koszutski.

Cudowny dar zdrowia i życia od lekarzy z GCZD zyskali też mali pacjenci z poważnymi schorzeniami kardiologicznymi. Katowiccy specjaliści od 2020 r. przeprowadzają u dzieci zabiegi wielopoziomowej rekonstrukcji tętnic płucnych.

– To innowacyjna metoda leczenia operacyjnego, która jest szansą na skuteczne leczenie dzieci z rozległymi zwężeniami tętnic płucnych. Dotychczas operacje tego typu wykonywane były wyłącznie w ośrodkach amerykańskich – mówi dr Piotr Stanek, kierujący Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej w katowickim szpitalu.

Dużym sukcesem kardiochirurgów z GCZD jest również wprowadzenie metody chirurgicznej implantacji zastawki biologicznej na rozszerzalnym stencie w pozycję przedsionkowo-komorową u dzieci wymagających wymiany zastawki. Zastawka tego typu umożliwia zwiększanie jej średnicy wraz ze wzrostem dziecka za pomocą przezskórnych technik kardiologii interwencyjnej.

Przedłużenie okresu funkcjonowania zastawki u rosnącego dziecka pozwoli na istotne zmniejszenie liczby reoperacji, a co za tym idzie ryzyka powikłań oraz śmiertelności pacjentów z tą ciężką patologią kardiologiczną. Co istotne, tą innowacyjną metodę leczenia rozszerzyliśmy na nową grupę pacjentów – dzieci z pojedynczą komorą serca w wieku niemowlęcym – podkreśla dr Piotr Stanek.

Jak zaznacza Marian Kreis, dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, projekty szpitala nagrodzone w tegorocznym konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020 to wysokospecjalistyczne procedury medyczne, unikalne w skali kraju, a nawet świata.

Takie zaawansowane leczenie pacjentów jest możliwe tylko w przypadku wielospecjalistycznych szpitali klinicznych, właśnie takich jak Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Nowoczesna aparatura, odpowiednia infrastruktura szpitalna, ale przede wszystkim najwyższej klasy specjaliści z różnych dziedzin medycyny – wszystko to pozwala nie tylko zabezpieczyć leczenie ponad 110 tysięcy małych pacjentów, którzy co roku trafiają do naszych oddziałów i poradni, ale również wykonywać nowatorskie zabiegi i wprowadzać innowacyjne metody leczenia podkreśla dyrektor Marian Kreis.

 

W konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020 nagrodzone zostały osoby, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska. Nagrody przyznane zostały w 7 kategoriach. Projekty oceniane były przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce oraz zwycięzców w latach poprzednich. Organizatorem konkursu jest firma Idea Trade.

operacja kardiochirurgiczna w GCZD