Druki do pobrania

1. Instrukcja jak założyć konto Profil Pacjenta – pacjent.gov.pl (możliwość uzyskania kodów do e-recept, e-zleceń, e-skierowań) (pdf)
2. SKYPE – instrukcja (do wykonania teleedukacji)  (pptx)
3. Visimed – instrukcja (do wykonania videoporady) (pdf)
4. Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego o niepełnosprawności do 16 r.ż (pdf)
5. Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego o niepełnosprawności powyżej 16 r.ż (jpg)
6. Zaświadzczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność do 16 r.ż  (pdf)
7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność powyżej 16 r.ż  (jpg)
8. Zwolnienie z zajęć szkolnych  (pdf)
9. Informacja dla lekarza kierującego-POZ  (pdf)
10. Kwalifikacja do leczenia z zastosowaniem pompy insulinowej pacjenta 0-18  (pdf)
11. Kwalifikacja do leczenia z zastosowaniem pompy insulinowej pacjenta 18+  (pdf)
12. Karta konsultacyjna diabetologiczna do uprawiania sportu przez osoby chore na cukrzyce typu 1  (pdf)
13. Zaświadczenie o stanie zdrowia do kształcenia specjalnego – asystent  (pdf)
14. Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań kierowców  (pdf)
15. Zaświadczenie o zastrzeżeniach do prowadzenia pojazdów (do terytorialnego wydziału komunikacji lub jednostki samorządu lokalnego) (pdf)
16. Karta informacyjna diabetologicznej opieki pediatrycznej (przekazanie pacjenta do Diabetologicznej Poradni dla dorosłych) (pdf)